Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) w swej ofercie handlowej od stycznia br. proponuje specjalistyczne gatunki poliolefin pod nazwą Adsyl, Adflex oraz Polibuten-1. Tworzywa te są wytwarzane w fabrykach należących do Grupy LyondellBasell (LBI).

Specjalistyczne poliolefiny w ofercie BOPS do zastosowań foliowych
Adsyl
Gatunki Adsyl zapewniają doskonałą zgrzewalność foliom wytwarzanym przy zastosowaniu różnego rodzaju technologii produkcji, np. w technologii wytwarzania folii orientowanych dwuosiowo (BOPP), folii rękawowych z podwójnym balonem, folii wylewanych typu cast oraz w procesie produkcji typowej folii rękawowej. Wszystkie dostępne gatunki Adsyl są stosowane przede wszystkim w warstwach zgrzewalnych folii o strukturze wielowarstwowej, a dodatkowo mogą być też używane w foliach wielowarstwowych do powlekania.

Gatunki Adsyl zapewniają uzyskanie pełnej funkcjonalności wytwarzanych folii w zakresie temperatury początku zgrzewu (SIT) od 115oC nawet do 70oC. Charakteryzuje je także:

• wysoka wytrzymałość zgrzewu na gorąco (tzw. hot-tack),
• możliwość uzyskania wysokiej jakości zgrzewu w przypadku zanieczyszczeń,
• wysoka temperatura topnienia,
• możliwość stosowania na liniach o bardzo dużej wydajności i wysokiej produktywności,
• doskonałe właściwości optyczne,
• szeroki zakres temperatur przetwórstwa.

W przypadku zastosowań na folie metalizowane gatunki Adsyl również zapewniają lepsze właściwości barierowe w stosunku do gazu i szybkie obkurczanie w niskich temperaturach.
Główne zastosowania gatunków Adsyl to folie wielowarstwowe do żywności, folie papierosowe, folie przemysłowe (metalizowane, nieprzezroczyste i transparentne), folie na opakowania dla medycyny, folie do obkurczania oraz folie do laminacji.

Adflex
Gatunki Adflex, jako materiały podstawowe lub modyfikatory właściwości, mogą być wykorzystywane w szerszym zakresie zastosowań, obejmujących nie tylko opakowania foliowe, ale również artykuły konsumenckie.

Gatunki Adflex wykazują następujące właściwości:
• wysoka elastyczność, miękkość w dotyku,
• doskonała odporność termiczna w szerokim zakresie temperatur,
• doskonała wytrzymałość mechaniczna w niskich temperaturach,
• kompatybilność z różnymi typami poliolefin,
• doskonałe właściwości mechaniczne (wysoka odporność na przebicie, rozdarcie) oraz udarność.

Tworzywa z grupy Adflex mogą być przetwarzane z wykorzystaniem wszystkich technik wytłaczania stosowanych do produkcji folii (włączając również kalandrowanie i powlekanie), a oprócz tego nadają się do wytłaczania profilów, wtrysku i wytłaczania z rozdmuchem.

Polibuten-1
W przypadku zastosowań foliowych polibuten-1 zdobywa coraz szersze zastosowanie przede wszystkim do wytwarzania opakowań foliowych z efektem łatwego otwierania lub jako modyfikator właściwości folii.
Podobnie, jak w przypadku tworzyw z grupy Adsyl, użycie polibutenu-1 pozwala obniżyć temperaturę początku zgrzewania. Ten typ tworzywa odznacza się również doskonałą kompatybilnością z innymi gatunkami polipropylenu.

Ze względu na doskonałe właściwości użytkowe, a szczególnie dobrą odporność na pełzanie, wysoką elastyczność w szerokim zakresie temperatur oraz doskonałą odporność chemiczną, gatunki polibutenu-1 są stosowane już od wielu lat do wytwarzania rur, np. do ogrzewania podłogowego.

Źródło: ''