Firma Avery Dennison wprowadziła znaczące ulepszenie strategiczne platformy usługowej dla gamy specjalnych etykiet Fasson Durables z folii samoprzylepnej. W ramach istniejącej gamy 11 popularnych produktów poliestrowych firmy drukujące etykiety mogą teraz zamawiać rolki o dokładnej szerokości potrzebnej do danego zastosowania, bez konieczności zakupu odpadów pozostających po odcięciu, a minimalna ilość zamówienia wynosi 100 m².

Dopasowane do potrzeb branży

Siłą napędową tej inicjatywy są potrzeby drukarni etykiet w całej Europie, specjalizujących się w obsłudze rynku dóbr trwałego użytku: artykułów elektronicznych, motoryzacyjnych i AGD oraz innych urządzeń elektrycznych. Prawo wymaga, aby na takich produktach lub ich częściach umieszczać etykiety z informacjami o bezpieczeństwie, ostrzeżeniami, danymi identyfikacyjnymi oraz elektryczne tabliczki znamionowe.

Etykiety te muszą mieć taką samą żywotność, jak wytwarzany produkt - zwykle ponad trzy lata - i muszą spełniać restrykcyjne kryteria dotyczące procesu produkcji i parametrów. Takie właśnie kryteria spełniają etykiety Fasson Durables.


Fasson Durables z folii samoprzylepnej - Etykiety z informacjami o bezpieczeństwie, ostrzeżeniami, danymi identyfikacyjnymi oraz elektryczne tabliczki znamionowe

Według Rachel Oakley, menedżera produktu na Europę w segmencie dóbr trwałego użytku, „cechą charakterystyczną tej działalności są krótkie cykle wydawnicze, odpowiadające porównywalnie niewielkiej liczbie wytwarzanych towarów lub części. Na tym cechującym się wysoką wartością i niewielkimi nakładami rynku, drukarze z zadowoleniem witają możliwość zamawiania specjalistycznych, wysokiej jakości materiałów do produkcji etykiet bez konieczności płacenia za zbędne odpady pozostałe po obcięciu.Producenci etykiet chcą realizować szczegółowe wymagania klientów bez zwłoki, co pozwala zminimalizować ryzyko biznesowe i nie utrzymywać kosztownego zapasu materiału na etykiety. To właśnie oferuje nasza bezkonkurencyjna w tej branży usługa Fasson Durables Exact”.

Dostępne w całej Europie

Kolejną cechą, którą podkreśla Rachel Oakley, jest dostępność tej usługi. „Co istotne, przy wykorzystaniu naszego centrum dystrybucji w Niemczech oferujemy usługę Fasson Durables Exact wszystkim naszym klientom w całej Europie. Jest to szczególnie wygodne dla najważniejszych rynków produkcji dóbr trwałego użytku w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Zatwierdzona zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa Fasson Durables to folie na etykiety o dużej stabilności wymiarowej i odporności na wpływy zewnętrzne, takie jak wysokie temperatury i substancje chemiczne. Są łączone ze specjalistycznymi klejami, które spełniają potrzeby zarówno powierzchni, na którą przyklejana jest etykieta, jak i środowiska usługowego. Wszystkie wymienione są w stosowanej w branży motoryzacyjnej bazie danych IMDS i posiadają certyfikat zgodności ze standardem UL969, międzynarodową normą dotyczącą znakowania i etykietowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

O firmie Avery Dennison

Avery Dennison jest wiodącym światowym producentem materiałów samoprzylepnych, taśm i etykiet, materiałów biurowych, znaczników do stosowania w handlu detalicznym i specjalistycznych środków chemicznych.

Firma ma główną siedzibę w Kalifornii w USA i 275 zakładów produkcyjnych i obiektów handlowych w 49 krajach na całym świecie i zatrudnia około 22 000 mężczyzn i kobiet. W 2005 r. wartość sprzedaży produktów firmy na całym świecie wyniosła 5,5 miliarda dolarów. Firma, od połowy lat 60. notowana na nowojorskiej giełdzie, zajmuje obecnie 412 pozycję na liście największych przedsiębiorstw amerykańskich Fortune 500.

Źródło:
Źródło: ''