Z 6000 przebadanych konsumentów w 12 krajach, ponad 70% twierdzi, że troska o środowisko jest istotnym czynnikiem przy wyborach konsumenckich. Sprawdź jak ekologia wpływa na najczęściej kupowane marki napojów.

Środowisko a decyzje konsumenckie

Tetra Pak przeprowadziło badanie konsumenckie, które ujawniło rosnący wśród konsumentów apetyt na produkty przyjazne dla środowiska. W temacie zwyczajów nabywczych, dwie trzecie pytanych odpowiedziało, że zakupili produkty ze względu na ekologiczność ich opakowań, nawet jeśli kosztowały przez to więcej. Ponadto stwierdzili także, że unikają konkretnych marek lub przedmiotów ze względu ich szkodliwość dla środowiska. Wśród badanych mieszkańców 12 krajów, czynniki w zakresie troski o środowisko znacznie silniej wpływały na wybór marki napojów na rozwijających się rynkach, takich krajach jak Chiny, Turcja, Brazylia i Indie, niż w rozwiniętych obszarach takich jak Wielka Brytania, USA czy Japonii. Rzeczywiście, w Indiach, Chinach i Turcji, ponad 60% ankietowanych stwierdziło, że zawsze szuka informacji na temat wpływu produktów na środowisko, w porównaniu z mniej niż 25% w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii. 

Równolegle przeprowadzono także ankietę wśród producentów żywności. Wykazała ona, że większość z nich ujmowała środowisko jako integralną część swojej strategii biznesowej. Ponad połowa skupiła się na wykorzystaniu ekologicznych materiałów, coraz bardziej dostrzegając potencjał surowców odnawialnych, jako kluczowych elementów dla zróżnicowania produktów. Dzisiejsi konsumenci oczekują od firmy, by zrobiła jeszcze więcej dla ochrony środowiska i coraz intensywniej sprawdzają informacje o produkcie, zanim zdecydują się go kupić. Jako partner przemysłu mleczarskiego i napojów, Tetra Pak jest zaangażowana w relacje z klientami, by spełnić ich oczekiwania, patrząc przez pryzmat całego życia produktu. Drogą do rozwoju w zgodzie ze środowiskiem będą: pozyskiwanie surowców w sposób odpowiedzialny, poprawa efektywności energetycznej w zakresie przetwórstwa, projektowanie produktów, które korzystają z materiałów odnawialnych i umożliwiają łatwiejszy recykling oraz dostarczanie specjalistycznych usług, aby pomóc klientom zmniejszyć wpływ na środowisko w ich własnej działalności.