Alupa jest jednym z czołowych europejskich dostawców papieru metalizowanego próżniowo. Firma produkuje rocznie 18 000 ton papieru, wykorzystywanego dla różnorakich celów, głównie przez producentów etykiet, opakowań papierosów i papieru ozdobnego.

Od roku 1996 Alupa produkuje papier szerokości 2,2 m z prędkością 700 m/min, przy użyciu powlekarki Polytype AG. Maszyna ta jest przystosowana do pracy z powłokami na bazie wody.

Celem uzyskania jeszcze lepszego połysku na pewnych specyficznych produktach, Alupa zdecydowała się na wprowadzenie zmian w procesie i zastosowanie lakierów na bazie rozpuszczalnika.

Przebieg procesu

Najpierw papier pokrywa się lakierem na bazie rozpuszczalnika, który zamyka w nim pory i nadaje powierzchni gładkość. Następnie papier metalizuje się aluminium w warunkach próżni. Wreszcie, metalizowany papier ponownie wprowadzany jest do powlekarki, gdzie pokryty zostaje kolejną warstwą lakieru na bazie rozpuszczalnika, służącą jako podkład przy późniejszym drukowaniu.

Zaistniały problem

W praktyce szybkobieżna powlekarka stwarzała na początku poważne, nieprzewidziane problemy związane z bezpieczeństwem. Poddawany w niej zabiegowi papier był bardzo suchy i, w konsekwencji, naładowany ładunkiem elektrostatycznym. Ładunek elektrostatyczny powodował gdzieniegdzie iskrzenie, co wiązało się z bezpośrednim ryzykiem pożaru lub nawet wybuchu.

Rozwiązanie problemu

Pierwsze próby rozwiązania problemu polegały na zainstalowaniu dużej liczby tradycyjnych listew usuwających ładunki elektrostatyczne, na prąd zmienny. Jednakże, w celu efektywnej neutralizacji ładunków elektrostatycznych, listwy musiały być zamocowane bardzo blisko wstęgi materiału. W efekcie, listwy ulegały zanieczyszczeniu na skutek rozpryskiwania się lakieru w procesie powlekania papieru i ich efektywność dejonizacji szybko malała.Poszukując skutecznych rozwiązań, Alupa zainteresowała się rozwiązaniami firmy Meech International a w szczególności produktami serii Ex. Produkty te posiadają certyfikat BASEEFA stwierdzający, iż spełniają one wymagania Artykułu 9 Dyrektywy Rady 94/9/EC (ATEX). Produkty te są w szczególności przydatne w procesach powlekania, laminowania, wykańczania i druku wklęsłego, gdzie obowiązują najwyższe normy bezpieczeństwa.

Alupa zainstalowała unikalne, przeciwwybuchowe impulsowe listwy neutralizującena prąd stały, Model 976 Ex, firmy Meech, bezpośrednio przed i za wałkami powlekarki. Bezpośrednie korzyści stosowania tych listew, posiadających certyfikat ATEX, wynikają z faktu, iż zapewniają one wysoce skuteczną, dalekosiężną jonizację, bez konieczności wspomagania ich działania sprężonym powietrzem. W ten sposób uniknięto zanieczyszczenia, którego źródłem była głowica powlekarki. Wyjmowalne zestawy szpilek emitera również pozwalały na szybką i łatwą konserwację, przy zredukowanym do minimum czasie przestoju.

Model 976Ex jest tak samo skuteczny w środowiskach sklasyfikowanych jako niebezpieczne jak dotychczasowy system impulsowy na prąd stały Model 976. Szybko neutralizując ładunki elektrostatyczne, Model 976Ex jest dodatkowo korzystny z uwagi na fakt, iż nadaje się do pracy przy większych prędkościach przesuwu wstęgi materiału, ponadto, ponieważ działa na dużą odległość, jego lokalizacja jest bardziej swobodna. Działanie tego modelu można ulepszyć poprzez wbudowanie systemu sprzężenia zwrotnego (Model 986 Feedback), celem automatycznej optymalizacji usuwania ładunków elektrostatycznych.

Model 976Ex posiada opornie sprzężone, ostro zakończone tytanowe szpilki emitera, zapewniające bezwstrząsową pracę i silną jonizację, większą trwałość i mniejsze zanieczyszczenie. Szpilki te pozostają również dłużej czyste, nie wymagają więc tak często konserwacji. Zestawy szpilek emitera 976 Ex można z łatwością wymontować, a więc konserwacja ich jest łatwa i szybka, przez co czas przestoju jest zredukowany do minimum. Ponadto, gdy ich zabrudzenie lub zużycie jest już zbyt duże, można je wymienić małym nakładem kosztów.

Stosując te urządzenia, firma Alupa zdołała natychmiast osiągnąć swój cel – polepszyć jakość swoich produktów, a zarazem wyeliminować ryzyko pożaru czy wybuchu.

Źródło: www.meech.com
Źródło: ''