Przedstawiono światowe zapotrzebowanie na nanomateriały w latach 2005 - 2011 - 2025 (wielkość rynku) z podziałem na działy w których będą one wykorzystywane.Źródło: Freedonia
Źródło: ''