Układ pneumatycznej separacji frakcji lekkiej dla sortowni odpadów komunalnych, przemysłowych, segregacji tłuczki szklanej, recyclingu tworzyw i innych. System Powietrznej Segregacji SPS: separator pneumatyczny, separator obrotowy i odpylacz - kompletny układ dla recyclingu od NAAR Technik.

System Powietrznej Segregacji SPS od NAAR Technik
Separatory pneumatyczne w układzie SPS NAAR Technik, są systemem dedykowanym do pneumatycznej separacji lekkich frakcji ze strumienia przesypywanych materiałów. Małe, lekkie frakcje takie jak plastik, folie, paski papieru, tworzywa sztuczne mogą być wyłapywane i separowane w linii technologicznej segregacji odpadów w miejscu ich przesypu na kolejny taśmociąg.

Etap I - Wychwycenie lekkiej frakcji z masy odpadu – separacja pneumatyczna
System Powietrznej Segregacji (SPS) działa na zasadzie układu nawiewu, który wytrąca lekkie frakcje ze strumienia opadających na przesypie materiałów i kieruje je do ssawy, w której siłą podcienienia lekkie frakcje zostają odciągnięte. Regulując siłę dyszy nawiewnej możemy regulować żądaną czułość i selektywność systemu SPS.

Etap II - Oddzielenie dużych elementów z frakcji lekkiej od powietrza i pyłów
Do tego celu możemy zastosować mechaniczny separator obrotowy, który zainstalowany w linii oddziela większe frakcje jak papier, plastik, pianka, odcinki folii, tkanin itp. od powietrza i pyłu a następnie swobodnie zrzuca je np. na taśmociąg lub do zbiornika.

Etap III - Oczyszczenie powietrza z pyłu
Do tego etapu możemy użyć odpylacza filtracyjnego, który możemy Państwu zaoferować w dowolnej wersji zależnej od potrzeb (workowej, patronowej, wewnętrznej, zewnętrznej, przeciwwybuchowej ATEX, chemoodpornej i wielu innych). Odpylacz może zrzucać wychwycony pył na przenośnik lub do zbiornika. Firma NAAR Technik oferuje również kompletne zabezpieczenie filtra przed skutkami wybuchu zgodnie z ATEX.

[attach=attach1]Więcej szczegółów na temat Systemu Powietrznej Segregacji (SPS)[/attach]Źródło: NAAR Technik Sp. z o.o.