Centrum Informacji Gospodarczej w Warszawie zaprasza do udziału w branżowych targach przemysłu opakowań i przetwórstwa spożywczego PACK EXPO 2007, które odbędą się w dniach 15 - 17 października w Las Vegas Convention Center.

Targi przedstawiają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii opakowań, najnowsze maszyny, linie, materiały, komponenty. Udział w targach weźmie ponad 1200 wystawców na powierzchni 500.000 stóp kwadratowych, ponad 25.000 kupujących, w tym około 2.000 gości zagranicznych ze 110 państw.

WYJAZD JEST OBJĘTY DOFINANSOWANIEM w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Priorytet 2, Poddziałanie 2.2.2. W ramach wyjazdu obsługujemy procedurę składania wniosków o refundacje. Wystawca może uzyskać dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych udziału w targach, do 20 000 PLN, warunkiem otrzymania refundacji jest złożenie w terminie wniosku do Ministerstwa Gospodarki.

W ramach wystawy prezentowane są opakowania dla przemysłu spożywczego oraz napoi, dla branży piekarniczej, przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, chemicznego, tekstylnego, opakowania stosowane w elektronice i w wielu innych gałęziach przemysłu. Na targi wraz z wystawcami przyjadą najlepsi technicy i inżynierowie w celu przedstawienia rozwiązań w najtrudniejszych kwestiach związanych z opakowaniami.

Targi będą prezentować rozmaite nowości w sekcjach problemowych:

Pawilon Pojemniki i Materiały – prezentacja szerokiego asortymentu opakowań z różnych materiałów przeznaczonych dla różnych celów,

Pawilon Opakowań Kontraktowych - dostosowanie opakowań do zamówień firm,

Prezentacja Innowacji – przedstawienie najlepszych, nagrodzonych rozwiązań w dziedzinie opakowań.

Centrum Ochrony Marki – nowe rozwiązania i technologie w produkcji opakowań w świetle wprowadzenia ustawy o bioterroryzmie. Obok PACK EXPO swoją ekspozycję zaprezentuje PROCESS EXPO, gdzie wystawcy przedstawią najnowsze rozwiązania w technologii przetwórstwa spożywczego (warzyw, napoi, przygotowania potraw, produkcji puszek, mięsa, artykułów mlecznych). Targi sponsoruje Zrzeszenie Dostawców i Przetwórstwa Spożywczego (FPSA).

W ramach oferty Centrum Informacji Gospodarczej zapewnia kompleksową organizacje wyjazdu. Po podjęciu przez Państwa decyzji o wyjeździe poprzez biuro w Las Vegas CIG zajmuje się przygotowaniem i organizacją wyjazdu dla Państwa, m.in. rezerwacja biletów lotniczych, rejestracją na targach i rezerwacją stoisk, organizacją logistyki. CIG pomaga także w zorganizowaniu wizy, obsługuje procedurę składania wniosku o refundacje.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc i procedurę refundacji CIG zaprasza zainteresowane firmy i instytucje do zgłaszania udziału w tej edycji targów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, INSTRUKCJE I PROGRAMY: Marzena Imbierska : tel./fax +48 22 875 09 00, +48 22 875 97 41

e-mail: marzenaimbierska@cig-promocja.pl

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator wyjazdu:
Centrum Informacji Gospodarczej
00-641 Warszawa ul. Mokotowska 4/6
e-mail: cig@cig-promocja.pl
tel. +48 22 875 09 00
www.cig-promocja.pl

Źródło: ''