Jak zwiększyć wydajność i wykorzystać potencjał logistyki magazynowej? Czy istnieje uniwersalna technologia, którą można zastosować w gospodarce magazynowej?

Począwszy od małych centrów spożywczych, przez hurtownie farmaceutyczne i kosmetyczne, po wielkopowierzchniowe centra logistyczne np. branży Automotive i IT? System głosowy Vocollect wykorzystywany w gospodarce magazynowej to sposób na obniżenie kosztów operacyjnych, zwiększenie efektywności oraz pełne wykorzystanie logistycznego potencjału magazynów i hurtowni w Polsce.

Sytuacja rynkowa

Obecna sytuacja rynkowa jest składową wielu czynników, do których należą m.in. dobra koniunktura gospodarcza, wzrost produkcji, rozwój powierzchni magazynowych w Polsce. Widać to na przykładzie liczby powstałych magazynów i hurtowni oraz planowanych nowych inwestycji. Dzieje się tak między innymi dlatego, że coraz więcej firm o zasięgu międzynarodowym na lokalizację swoich ośrodków centralnych wybiera Polskę.

„Wzrost powierzchni magazynowych dedykowanych zarówno branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej, ale także Automotive, AGD i IT sprawia, że rynek usług logistycznych w naszym kraju staje się coraz bardziej złożony. Klienci oczekują indywidualnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki danego produktu - począwszy od przyjęcia towaru, monitoring dostaw i partii, ewidencjonowania, przez mechanizację i automatyzację prac związanych z obsługą magazynu, sposób ustawienia regałów w magazynie i wybór metod składowania towarów, inwentaryzację, po przygotowanie towaru do transportu” – wyjaśnia Krzysztof Banaś, Dyrektor Sprzedaży SKK S.A. Kraków.

W logistyce magazynowej liczy się szybki i łatwy dostęp do informacji o lokalizacji obsługiwanego towaru, obniżenie kosztów operacyjnych, bezpieczeństwo pracowników i wysoki wskaźnik dokładności w kompletowaniu przesyłek.

„Osiągnięcie najwyższych wskaźników w zarządzaniu magazynem czy hurtownią jest możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, do których należy system komunikacji głosowej. Rozwiązania Vocollect mogą zostać wprowadzone w dowolnym momencie łańcucha, bez konieczności zmian w funkcjonowaniu jego pozostałych elementów, czy tez zmian w systemie pakowania i znakowania towarów” – mówi Frank W. Rissler, Business Development Manager Vocollect Central Europe.

Technologia głosowa – złoty środek

Mowa jest dla nas ludzi najbardziej naturalnym sposobem wymiany informacji. Zastosowanie rozwiązań głosowych w gospodarce magazynowej i przemyśle stanowi przełom w komunikacji między systemem komputerowym zarządzającym pracą magazynu czy hurtowni, a jego użytkownikiem. Technologia i rozwiązania Vocollect pozwalają na pewną i skuteczną komunikację między człowiekiem i systemem komputerowym, również po polsku.

„Operacje magazynowe z użyciem nawet pojedynczego zestawu głosowego Vocollect przynoszą bardzo konkretne korzyści zarówno w hurtowni, jak i w dużym magazynie wysokiego składowania. Zastosowanie takiego systemu jest tym bardziej opłacalne, im więcej wykonywanych czynności wymaga użycia rąk. Zestaw głosowy pozwala uwolnić obie ręce i wzrok operatora od kartki z listą towarów do wydania, czy terminala kodów kreskowych. Stąd wynika szczególna predyspozycja zestawu głosowego do kompletacji paczek lub palet oraz do rozmieszczania towaru w magazynie. Zastosowanie takiego rozwiązania przynosi wzrost efektywności tych operacji o około 15-35%.” – wyjaśnia Adam Bałazy, Konsultant ds. Systemów SKK.

Jak to działa?

Na świecie technologia głosowa znajduje już szerokie zastosowanie w gospodarce magazynowej, począwszy od małych magazynów spożywczych, przez hurtownie farmaceutyczne, po wielkopowierzchniowe centra logistyczne. Dzięki terminalom głosowym Talkman człowiek pracujący w magazynie może otrzymać każdą dostępną w systemie komputerowym informację potrzebną do wykonania swoich zadań. Operator otrzymuje z systemu polecenia głosowe i głosem potwierdza ich wykonywanie, zgodnie z zaprojektowanym scenariuszem. Przykładowy model działania:

• System: „idź do półki 123 i podaj jej cyfrę kontrolną”
• Operator odczytuje cyfrę kontrolną z półki a system sprawdza jej poprawność
• System: „pobierz 5 kartonów towaru A i podaj ich cyfry kontrolne”
• Operator potwierdza pobranie a system na bieżąco sprawdza prawidłowość i ilość pobranych kartonów
• Czynności te są powtarzane do zakończenia kompletacji paczki i operator otrzymuje kolejne zadanie.

„Scenariusz operacji jest przez nas zawsze dostosowywany do indywidualnej organizacji i może uwzględniać np. termin ważności czy partię produkcyjną. System głosowy Vocollect umożliwia uzyskanie dokładności kompletacji wydawanych towarów na poziomie 99,99%. System Vocollect jest także odporny na zmiany tonacji głosu operatora czy chrypkę. W razie zdecydowanej zmiany głosu przed przystąpieniem do pracy system może przeprowadzić kilkuminutowy trening, w którym nauczy się nowego brzmienia głosu operatora.” – wyjaśnia Adam Bałazy.

Pomyśl o korzyściach

Użycie technologii głosowych, które są rozwijane przez firmę Vocollect a w Polsce wdrażane przez SKK zapewnia łatwy, dwukierunkowy sposób komunikacji między systemem komputerowym (np. Systemem Zarządzania Magazynem WMS) a jego użytkownikiem (np. pracownikiem magazynu, który kompletuje towar do wydania z magazynu).

„W przeciwieństwie do pracownika używającego papierowej listy albo zwykłego terminala z ekranem i klawiaturą, użytkownik Talkmana ma cały czas obydwie ręce wolne a wzrok i całą uwagę może skupić na wykonywanej pracy. Korzyści z zastosowania systemów Vocollect są największe tam, gdzie wartość wnosi praca wykonywana przez człowieka - na przykład przy kompletacji przesyłek oraz tam, gdzie używanie tradycyjnych narzędzi jest trudne i niewygodne – na przykład w chłodni.” - mówi Krzysztof Banaś.

Technologia głosowa znajduje szerokie zastosowanie w gospodarce magazynowej zarówno w małych magazynach spożywczych, hurtowniach farmaceutycznych i kosmetycznych jak i centrach logistycznych typu multi-castomers. Firmy, które zarządzają magazynem w oparciu o systemy głosowe Vocollect, odnotowują istotny wzrost dokładności komplementacji oraz obniżenie kosztów operacyjnych.

„Identyfikacja głosowa jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych przełomów technologicznych w dystrybucji magazynowej w ostatnich latach. Dostarcza ona do 35% wzrostu wydajności, natomiast jej dokładność wynosi 99,99% i poprawia jednocześnie bezpieczeństwo pracy oraz poziom satysfakcji z pracy wykonywanych zadań. W porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku, aplikacje głosowe są relatywnie łatwe do wdrożenia i mogą być wprowadzone na każdym etapie łańcucha dostaw. Dodatkowo już po ok. półgodzinnym szkoleniu pracownik od razu może przystąpić do pracy. Zwrot inwestycji następuje maksymalne po w ciągu 12 miesięcy, natomiast dokładność wzrasta o około 50% w przeciągu 6 do 9 miesięcy” – podsumowuje Frank W. Rissler z Vocollect.

Firma Vocollect powstała w 1987 roku w Pittsburghu w Pensylwanii przy Carnegie Mellon University – czołowym ośrodku akademickim zajmującym się różnymi aspektami mowy. W 1989 roku po raz pierwszy zastosowała swoje innowacyjne oprogramowanie w Ford Motor Company usprawniając procedury przeglądów samochodowych. W Europie rozpoczęła działalność w 2003 roku, gdy otworzyła swój pierwszy oddział w Wielkiej Brytanii. Dzięki stałemu, dynamicznemu rozwojowi stała się niekwestionowanym światowym liderem w dziedzinie wdrażania systemów sterowania głosem w magazynach, centrach logistycznych i hurtowniach. Szacuje się, że prawie 90 procent pracujących w magazynach systemów sterowania głosem korzysta produktów Vocollect. Swoją pozycję zawdzięcza innowacyjnym rozwiązaniom oraz wysokiej jakości oferowanych produktów (Talkman modele T2 i T5), a przede wszystkim zaawansowanemu oprogramowaniu dostosowanemu do potrzeb i wymagań klientów.

Więcej informacji: SKK - Systemy Kodów Kreskowych SA - www.skk.com.pl
Źródło: ''