Targi interpack PROCESSES AND PACKAGING 2008 zapewniły wyjątkowo dobre interesy 2.744 wystawców. W swojej pięćdziesięcioletniej historii nastrój w halach rzadko był tak pozytywny, kontakty firm tak owocne, zaś wygenerowana ilość zamówień tak duża. Ogółem około 179.000 odwiedzających w dniach 24 do 30 kwietnia mogło dowiedzieć się o innowacjach z zakresu maszyn pakujących, opakowań i maszyn cukierniczych oraz opakowań ze wszystkich grup materiałowych.

Wystawcy największych do tej pory targów interpack są niemalże w euforycznym nastroju i informują o bardzo dobrych transakcjach, które daleko wykroczyły poza i tak już optymistyczne oczekiwania sprzed imprezy. Ponadto zawarli wiele obiecujących kontaktów, które pozwalają liczyć na lukratywne interesy potargowe. Dlatego 97 procent firm już teraz podało, że chciałoby uczestniczyć w następnej edycji targów interpack za trzy lata.

Wspaniały nastrój w halach dało się nie tylko odczuć, ale i zobaczyć: na niejednym stoisku liczba odwiedzających co i rusz przekraczała jego możliwości pojemnościowe. Ponadto wystawcy chwalili ponownie kompetencje decyzyjne odwiedzających przybyłych z różnych części świata. W obydwu sektorach interpack 2008 dało się zaobserwować wzrost - 65 procent fachowców z odpowiednimi uprawnieniami decyzyjnymi w swoich firmach. Udział odwiedzających z zagranicy wzrósł do 62 procent. Ogółem reprezentowanych było 121 krajów. Większość gości zagranicznych pochodziła z krajów Europy (62 procent), ale także z Azji (20 procent), przede wszystkim z Indii. Można było także zaobserwować równie duży udział reprezentantów np. z Ameryki Południowej i Środkowej.

Erhard Rustler, przewodniczący interpack PROCESSES AND PACKAGING 2008,potwierdza wyjątkowo dobry nastrój wystawców: „Od firm słyszeliśmy same pozytywy. Przede wszystkim cieszą zawarte kontrakty. To przyczyni się do pozytywnego rozwoju branży i dotyczy to zarówno maszyn, jak i techniki procesów oraz sektora opakowań“. Wyraźne jest także rosnące zainteresowanie całymi liniami i techniką procesową. Także włączenie po raz pierwszy rozwiązań autonomicznych dla produkcji opakowań zostało bardzo dobrze przyjęte przez odwiedzających.

Jednak nie tylko wystawcy oceniali udział w targach interpack 2008 jako całkowicie udany, ale także ankietowani odwiedzający w 97 procentach udzielali prawie jednomyślnie najlepszych not. „Udało nam się wykorzystać optymistyczny nastrój przed targami i przekuć go na konkretne transakcje. Oznacza to, że z naszym konceptem trafiliśmy na potrzeby rynku. Lepszego dowodu niż zadowoleni klienci chyba nie ma”, tak Wilhelm Niedergöker, prezes Messe Düsseldorf GmbH, podsumowuje reakcję wystawców i odwiedzających.

Duża część odwiedzajacych, bo aż 78 procent, interesowała się techniką procesową oraz maszynami pakującymi i do produkcji opakowań. Wyraźnie w centrum zainteresowania Znajdował się również drugi pod względem wielkości sektor na interpack PROCESSES AND PACKAGING 2008: opakowania i materiały opakowaniowe. 50 procent odwiedzających wskazało ten sektor jako główny punkt ich zainteresowań.

Maszyny cukiernicze i technika procesowa znajdowały się w kalendarzach 14 procent odwiedzających jako cel ich wizyty na targach. Wszystkie trzy sektory na interpack charakteryzował również przyrost powierzchni w porównianiu z rokiem 2005.

Tłok panował także w hali 7a, gdzie ulokowano oba tematy specjalne „Bioplastics in Packaging“ oraz „INNOVATIONPARC PACKAGING“. W szczególności pomysł centrów kompetencyjnych wraz z tematycznym zogniskowaniem różnych poziomów łańcucha wartości zapewnił ożywioną i owocną wymianę pomiędzy wystawcami a odwiedzającymi. Biorący udział w imprezie partnerzy EHI, ProCarton i PDA nie kryły zadowolenia z pomysłu i jego realizacji. 45 firm – wiele z nich wystawiało się po raz pierwszy – wypowiadało się, czasem wręcz euforycznie, o udziale w targach i chwaliło liczbę nawiązanych kontaktów, jak i odwiedzających ze wszystkich części łańcucha wartości dodanej od agencji projektowych po analityków rynku. Hala była odpowiednio często odwiedzana. Krzesła i miejsca stojące na forum były podczas oferowanych w tym czasie wykładów bez przerwy zajęte.

Nie mniej entuzjastycznie reagowało 40 firm prezentujących wszystkie rodzaje bioplastików na temat specjalny „Bioplastics in Packaging“. Zainteresowanie odwiedzających trwałymi materiałami z tworzyw sztucznych, będących uzupełnieniem dla uznanych już materiałów, było ogromne i należy spodziewać się dalszego rozwoju tego segmentu.

Ustalono już termin następnej edycji interpack w Düsseldorfie: od 12. do 18. maja 2011.

Źródło informacji: Dział prasowy interpack 2008 - www.messe-duesseldorf.de

Przedstawicielstwo targów w Polsce: A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. - www.as-messe.pl
Źródło: ''