Tetra Pak, producent opakowań kartonowych, poparł strategię Komisji Europejskiej dla Tworzyw Sztucznych. Dlaczego i jakie działania z tym związane firma zamierza podjąć w nadchodzącym czasie?

Tetra Pak popiera unijną Strategię dla Tworzyw Sztucznych

Rosnąca ilość odpadów na świecie to jeden z wiodących problemów cywilizacyjnych. 16 stycznia 2018 roku był dniem przełomowym, zwiastującym zasadnicze zmiany w podejściu do całego cyklu życia produktów wytwarzanych z plastiku. Komisja Europejska, po długotrwałej debacie i konsultacjach, przyjęła pierwszą w historii ogólnoeuropejską Strategię dla Tworzyw Sztucznych. Surowce te są jednym z filarów Planu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Zgodnie z założeniami, do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych mają nadawać się do recyklingu. 

Komisja Europejska, w ślad za ogłoszoną strategią, zobowiązała się do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem rozwiązań prawnych i ekonomicznych, które sprzyjać będą inwestycjom w nowoczesne technologie związane z produkcją i recyklingiem. Regulacje te mają w przyszłości likwidować lub znacząco ograniczać przeszkody dla wtórnego wykorzystania tworzyw sztucznych. Jedynie równolegle wdrażane innowacje oraz ocena całego cyklu życia produktu pozwolą na realną oszczędność zasobów w gospodarce o obiegu zamkniętym. Przykładowo – dla branży spożywczej ważne okazać by się mogły normalizacje w zakresie bezpieczeństwa wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w kontakcie z żywnością. 

Nowe, holistyczne podejście do tworzyw sztucznych wymagać będzie konsolidacji sił sektora prywatnego, władz ustawodawczych w krajach członkowskich, samorządów oraz obywateli. Wspólne wysiłki wszystkich interesariuszy to ogromne wyzwanie, ale i historyczna szansa – nie tylko dla Europy.

Firma Tetra Pak ogłosiła poparcie dla strategii, pomimo, że blisko 75% masy produkowanych przez nią opakowań do płynnej żywności stanowi tektura, pochodząca z odnawialnych zasobów, a jedynie pozostałą ich część tworzą m.in. tworzywa sztuczne. Dla Tetra Pak recykling jest inwestycją i ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. 

- „Cały przemysł musi skupić się na realizacji unijnych celów związanych z rozwojem zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki. Jako firma będąca światowym liderem w zakresie przetwarzania i pakowania żywności, dokładamy wszelkich starań, aby nieustannie podnosić standardy w tym zakresie - mówi Kinga Sieradzon, Dyrektor Generalna Tetra Pak w Polsce. - Tworząc nasze opakowania, korzystamy z materiałów o możliwie najniższym wpływie na środowisko w całym cyklu życia produktu. Już teraz pracujemy z naszymi partnerami nad rozwiązaniami przyśpieszającymi wdrożenie założeń strategii i efektywność procesów produkcji i recyklingu”. 

Kartony po płynnej żywności nadają się do przetworzenia. W 2016 roku, w Unii Europejskiej 47% z nich poddano recyklingowi. Aby wskaźnik ten rósł, kluczowe jest zapewnienie i realizacja selektywnej zbiórki kartonów po napojach oraz wdrożenie odpowiednich rozwiązań recyklingowych dla różnych komponentów opakowania – w każdym z krajów członkowskich.

Jak podkreślił Frans Timmermans podczas Dnia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w listopadzie 2017 roku:

- „Jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej”.

Firma Tetra Pak podjęła decyzję, że będzie wspierać działania zmierzające do zmniejszenia wpływu kartonów po płynnej żywności na środowisko. 

 

O firmie Tetra Pak

Tetra Pak to światowy lider w zakresie przetwarzania i pakowania żywności. W ścisłej współpracy ze swoimi klientami oraz dostawcami, dostarcza bezpieczne, innowacyjne oraz przyjazne środowisku produkty, które każdego dnia zaspokajają potrzeby setek milionów ludzi w ponad 170 krajach na całym świecie. Firma zatrudnia 23 tysiące osób w swoich 80 oddziałach. Motto firmy „CHRONI TO, CO DOBRE” odzwierciedla dążenia Tetra Pak do tego, aby żywność była bezpieczna. 

Tetra Pak zarejestrował oddział w Polsce 29 marca 1990 roku, jednak pierwsza linia opakowaniowa Tetra Pak ruszyła rok wcześniej w zakładach Hortex w Przysusze. W krótkim czasie Tetra Pak stał się liderem wśród dostawców kartonowych opakowań do płynnej żywności w Polsce i przyczynił się do rozwoju nowych segmentów rynku produktów spożywczych, takich jak mleko UHT czy soki owocowe. W Polsce działa 99 linii pakujących, 299 urządzeń dystrybucyjnych i ponad 900 urządzeń procesowych Tetra Pak. Firma oferuje kompletne linie technologiczne do produkcji mleka, przetworów mlecznych, soków i napojów owocowych i warzywnych oraz przetworów owocowo-warzywnych.

 

Dowiedz się więcej o Tetra Pak

 

Źródło: Tetra Pak