Efektywność produkcji i technologia mają ze sobą ścisły związek. Instalacja systemu hermetyzacji tacek Ishida QX-775 w firmie Friweika eG, specjalizującej się w przetwórstwie i produkcji wyrobów ziemniaczanych, przyczyniła się do zwiększenia wydajności linii produkującej świeże pyzy ziemniaczane o 25%. W jaki sposób udało się zwiększyć wydajność pakowania?

Traysealer Ishida: Większa efektywność produkcji


Ziemniaczane pyzy są w Niemczech jednym z ulubionych smakołyków. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na te produkty, firma Friweika oferuje pyzy w zróżnicowanej formie - jako gotowe ciasto zapakowane w torebki lub jako gotowy produkt, wstępnie uformowany i zahermetyzowany w technologii MAP na tackach produktowych. Produkcja tego wyrobu wynosi około 700 ton ciasta na tydzień (ilość odpowiada około 3 milionom pyz).

Aby dostosować tempo pakowania do produkcji, firma Friweika poszukiwała rozwiązań, które podniosłyby wydajność. Dwa dotychczasowo eksploatowane traysealery półautomatyczne postanowiono zastąpić rozwiązaniem w pełni zautomatyzowanym. 

Chcieliśmy wydajnej maszyny z potencjałem do przyszłej ekspansji, urządzenia nie tylko solidnego, ale - co równie ważne - niezajmującego zbyt wiele przestrzeni produkcyjnej – komentuje Christian Möhr, Szef Wydziału Wartości Dodanej.

System hermetyzowania tacek (traysealer) Ishida QX-775 Flex może zahermetyzować jednocześnie do sześciu tac przy prędkości maksymalnej 15 cykli na minutę (cięcie zewnętrzne, cięcie wewnętrzne i etap folii termokurczliwej). Jednym z powodów tak wysokiej prędkości maszyny jest zastosowanie rozdzielonych systemów odsysania i iniekcji gazu. Użycie natomiast nowoczesnej serwo-technologii zapewnia efektywne sterowanie procesami podawania, zarówno tacek, jak i folii, nawet przy dużych prędkościach.

Jednopasmowy system charakteryzuje m.in. kompaktowa konstrukcja. Urządzenie mierzy zaledwie 3114 mm długości i 1340 mm szerokości - integracja z istniejącą w Friweika linią produkcyjną nie stanowiła najmniejszego problemu. Dla porównania, inni dostawcy chcąc dorównać do poziomu wydajności Ishida QX-775 Flex musieliby stosować większe systemy dwupasmowe. Inną korzyścią jest system podawania tacek, który został wyposażony w plastikowe pasy. Traysealer Ishida QX-775 Flex obsługuje wszystkie typowe odmiany tacek oraz folii stosowane w technologii hermetyzowania produktu w atmosferze modyfikowanej MAP (tj. Modified Atmosphere Packing) oraz umożliwia szybkie i częste przezbrajanie.

Aktualnie, świeże pyzy ziemniaczane w firmie Friweika są pakowane na dwóch formatach tacek. Ishida zaprojektowała dla nich specjalnie dostosowane narzędzia. Tacki 4 komorowe o masie docelowej 500 g przeznacza się do sprzedaży w supermarketach, natomiast tacki nowego formatu, tj. 15 komorowe o masie docelowej 1,9 kg dedykowane są na rynek gastronomii. Nowy, większy format, nie byłby możliwy na wcześniej wykorzystywanych urządzeniach.

Stosowana atmosfera ochronna ma na celu przedłużyć okres trwałości produktów i w tym przypadku składa się z mieszaniny dwutlenku węgla i azotu. System Ishida QX-775 Flex wyposażono w zintegrowany system analizy gazów dla każdego cyklu uszczelniania. To dzięki niemu skład atmosfery ochronnej podlega stałemu monitorowaniu. Jeśli mieszanina gazów nie jest właściwa, system zostaje automatycznie zatrzymany.

Co równie ważne, QX-775 Flex łączy wysokie ciśnienie uszczelniania z precyzyjnym sterowaniem, zarówno czasu, jak i temperatury zgrzewania dla każdej tacki indywidualnie. To pozwala na uzyskanie opakowania o wysokiej jakości, zmaksymalizowanego efektu wizualnego i w rezultacie atrakcyjnego wyglądu produktu na półce sklepowej. 

Wcześniej mieliśmy do czynienia z wadami, takimi jak wiszące nadlewki na szwie po spawie uszczelniającym, ale z tym już koniec – stwierdza Christian Möhr. 

Ponadto, system hermetyzacji, tj. traysealer Ishida oferuje wyjątkową, docenianą przez operatorów z Friweika, łatwość obsługi. A to dzięki automatycznemu konfigurowaniu i do 100 zaprogramowanych ustawień. Dla wymiany folii i narzędzi dostępny jest zakres funkcji szybkiej zmiany. Wózek narzędziowy z napędem, zaprojektowany, jako asysta procesu przezbrajania oraz jako stanowisko ich konserwacji to dodatkowe ułatwienie. Operatorzy mogą usunąć zarówno całe narzędzie lub tylko jego dolną albo górną sekcję według potrzeby.

Inwestycja Friweika w całkowicie zautomatyzowany system Ishida przyniosła wiele konkretnych korzyści. 

W ciągu trzech miesięcy od zainstalowania maszyny wydajność procesu wzrosła o 25 proc. Ponadto wymóg złożoności i czasu obsługi przez operatora maszyny uległ zredukowaniu – mówi Christian Möhr.

Obecnie, system QX-775 Flex nie pracuje z pełną wydajnością ponieważ poprzedzające sekcje linii produkcyjnej nie są w stanie nadążyć za tempem. Jednakże, jak twierdzi Christian Möhr, bieżąca wydajność wyjściowa 60 sztuk na minutę wkrótce ulegnie podwojeniu. 

Traysealer Ishida: Większa efektywność produkcji

 

Dowiedz się więcej o Ishida Europe

 

Źródło: Ishida Europe