Firma GE Plastics rozszerzyła zakres swoich kompetencji doradczych o technologię wtrysku wielowarstwowego z myślą o odbiorcach z branży medycznej. Jest to technologia przetwarzania , która pozwalaprojektantom systemów i konstruktorom opakowań medycznych obejść ograniczenia typowe dla produktów jednoskładnikowych.

- W dziedzinie opakowań medycznych jest wiele trendów, pojawia się zapotrzebowanie na materiał o lepszej przejrzystości czy spełniający rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa pacjenta i pracownika medycznego. W ich świetle bardzo uwidoczniły się ograniczenia związane z materiałami jednowarstwowymi, jak tradycyjne szkło i plastiki – powiedział John Davis, dyrektor techniczny w dziale produktów dla branży medycznej w GE Plastics.

- Chcąc pomóc naszym klientom w sektorze farmaceutycznym i diagnostyki medycznej przezwyciężyć te trudności oraz wesprzeć ich w zakresie ewoluujących wymogów rynku, wykorzystaliśmy nasze rozległe doświadczenia w dziedzinie przetwórstwa i technologii materiałowej, aby móc zaoferować im bardziej kompleksową pomoc w tworzeniu opakowań o należytej izolacyjności.

Wielowarstwowy wtrysk z rozdmuchem daje możliwość połączenia idealnie przejrzystego i praktycznie niemożliwego do stłuczenia tworzywa poliwęglanowego typu Lexan HP (healthcare products) z tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi. Efektem połączenia jest nowy materiał do opakowań medycznych, pozbawiony wad szkła i zwykłych plastików, złożony z dwóch warstw tworzywa Lexan HP, między którymi znajduje się warstwa materiału izolacyjnego. Opakowania dla farmacji i diagnostyki medycznej, jak probówki diagnostyczne i naczynia do hodowli komórkowych oraz pojemniki na lekarstwa to idealne zastosowanie dla tworzyw z grupy Lexan HP - dzięki ich znakomitej przejrzystości i wytrzymałości mechanicznej, możliwości sterylizacji w autoklawie, wysokiej hemokompatybilności i niskiej skłonności do wiązania protein, zwłaszcza, gdy tworzywa te zostaną uzupełnione konwencjonalnym materiałem, jak amorficzny nylon lub cykloolefiny, stanowiącym barierę przed gazami i wilgocią.

Instalacja do wielowarstwowego wtrysku z rozdmuchem, uruchomiona w należącym do GE ośrodku przetwórstwa polimerów (PPDC) w Pittsfield w stanie Massachussetts, ma pomóc w opracowywaniu nowych materiałów i aplikacji na potrzeby przemysłu medycznego.

Ewolucja opakowań medycznych

Rynek opakowań medycznych oczekuje nowych materiałów, które zapewnią większe bezpieczeństwo pacjenta i pracownika medycznego, oraz charakteryzują się odpornością na rozbicie, zmniejszą ryzyko popełnienia błędu dzięki pakowaniu pojedynczych dawek i łatwiej poddadzą się sterylizacji. Dodatkowe czynniki to lepszy poziom ochrony leków lub próbek zawartych w opakowaniach. Są także inne czynniki, wpływające na dobór tworzyw: odchodzenie od napełniania aseptycznego na rzecz sterylizacji końcowej, wyższe temperatury w autoklawach i potrzeba wygodniejszej oceny wzrokowej zawartości opakowania.

Owens-Illinois (O-I) HealthCare Packaging Inc. to znakomity przykład firmy, która zareagowała na powyższe tendencje, wprowadzając do użytku tworzywa z grupyLexan HP (healthcare products). - Już od 2001 roku stosujemy naszą autorską technologię wielowarstwową (MLx) do wytwarzania opakowań medycznych w procesie wtrysku wielowarstwowego - powiedział Dawn Nowicki, dyrektor ds. opakowań dla biotechnologii w O-I - ”Wytwarzane tą metodą butelki plastikowe charakteryzują się cenionymi przez odbiorców cechami, jak wysoka przejrzystość, wytrzymałość mechaniczna i nieprzepuszczalność”. Stały rozwój technologii stanowi bodziec do ciągłego ulepszania produktów oferowanych na rynku.

Aby firmom takim jak O-I móc zaoferować wsparcie na wyższym poziomie, w GE Plastics powołano wewnętrzny zespół do spraw wieloskładnikowego wtrysku. Instalacja uruchomiona w ośrodku PPDC pozwala dokonać sprawnej oceny wielu tworzyw w procesie łączenia ich z innymi materiałami. Ośrodek PPDC wykonuje też ocenę skuteczności warstwy izolacyjnej, zachowania w autoklawie i wytrzymałości mechanicznej przy upadku.

W realizacji przedsięwzięcia wymagana była współpraca z trzema kompetentnymi dostawcami maszyn i narzędzi: firma Uniloy Milacron dostarczyła instalację do wtrysku z rozdmuchem UMIB 85, firma Big 3 Precision Products, oddział Abramo, dostarczyła oprzyrządowanie, a firma Kortec zapewniła osprzęt do wtrysku wielowarstwowego oraz odpowiadała za integrację całego systemu. Instalacja umożliwia ocenę materiałów w warunkach procesu wtrysku wielowarstwowego, biorąc pod uwagę kontrolę grubości warstw zewnętrznych i warstwy wewnętrznej na całej długości pojemnika, aby można było stworzyć barierę odpowiedniej grubości we właściwych miejscach. Dodatkowo bada się możliwość zachowania własności mechanicznych, jak wytrzymałość na uderzenia, a także uzyskania warstwy wewnętrznej bez dodatkowych jam skurczowych w okolicach przewężki.

Scott Ludwig, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Kortec, powiedział: -“Bliska współpraca z Uniloy Milacron, którego urządzenie do wtrysku z rozdmuchem daje możliwości przystosowania go do wymogów technologii wtrysku wieloskładnikowego ; z Big 3 Precision Products – oddział Abramo, z ich wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i konstruowania narzędzi do wtrysku z rozdmuchem oraz z GE Plastics, jako eksperta w dziedzinie tworzyw sztucznych i ich przetwórstwa pozwoliła zoptymalizować zastosowanie tworzyw typu Lexan HP w tak zbudowanym systemie. Kortec, jako główny integrator systemu, ponosił odpowiedzialność za dostosowanie naszej sprawdzonej technologii wtrysku wielokomponentowego do potrzeb wtrysku z rozdmuchem. Owocem projektu jest udoskonalony, zintegrowany system, stwarzający nowe, ciekawe możliwości zastosowań w dziedzinie opakowań na potrzeby medycyny i farmacji.

Więcej informacji na temat tworzyw na potrzeby przemysłu medycznego w ofercie GE Plastics można znaleźć pod adresem www.geplastics.com.

GE Plastics (www.geplastics.com) to światowy dostawca tworzyw sztucznych powszechnie stosowanych w przemyśle samochodowym i medycznym, elektronice, transporcie, produkcji opakowań, budownictwie, telekomunikacji oraz branży nośników optycznych. Firma wytwarza tworzywa poliwęglanowe, ABS, SAN, ASA, PPE, PC/ABS, PBT,PEI i ich blendy, a także tworzywa techniczne o specyficznych właściwościach - LNP. Dział Specialty Film & Sheet firmy GE Plastics produkuje arkusze i folie z tworzywa Lexan, wykorzystywane w licznych wymagających zastosowaniach na całym świecie.

Natomiast, wyspecjalizowany dział motoryzacyjny GE Plastics jest doświadczonym, ogólnoświatowym dostawcą rozwiązań materiałowych w dziedzinie tworzyw sztucznych dla pięciu najważniejszych segmentów rynku części samochodowych: poszycie nadwozia i przeszklenia, podzespoły eksploatacyjne, części zewnętrzne, konstrukcje i elementy wnętrza oraz oświetlenie. Jako światowy partner w organizacji Igrzysk Olimpijskich, firma GE jest wyłącznym dostawcą szerokiego asortymentu innowacyjnych produktów i usług mających kluczowe znaczenie dla sukcesu tej imprezy.

Źródło:
Źródło: ''