Opakowania z tworzyw sztucznych, mimo że stanowią jedynie 17% wszystkich opakowań w skali europejskiej, stosowane są dla ponad 50% wyrobów konsumpcyjnych obecnych na rynku.

Szacuje się, że w ostatnim dziesięcioleciu jednostkowe opakowanie z tworzyw sztucznych, dzięki postępowi w technologii, zostało zredukowane o 28%. Bez stosowania tworzyw sztucznych w opakowaniach, ciężar opakowań wzrósłby czterokrotnie, koszty produkcji i zużycie energii uległyby podwojeniu, a objętość odpadów wzrosłaby o 150%.


Udział różnych materiałów na niemieckim rynku opakowań w procentach wartości produkcji. Podobna tendencja występuje w innych krajach europejskich

Źródło: PlasticsEurope Polska
Źródło: ''