Sejmowe komisje: zdrowia, gospodarki oraz opieki społecznej odrzuciły w środę projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zakładał on wprowadzenie na opakowaniach alkoholi obowiązkowych etykiet z napisami informującymi o szkodliwości alkoholu. Napisy te miałyby pojawić się w formie wielkich, białych liter na tle czerwonego prostokąta zajmującego 20% opakowania, umieszczonego w widocznym miejscu.

Źródło: PAP
Źródło: ''