Firma DS Smith opublikowała roczny raport na temat zrównoważonego rozwoju, w którym określonych jest dziewięć ambitnych celów dotyczących działów opakowań, tworzyw sztucznych, recyklingu i papieru.

Wszystkie opakowania DS Smith do roku 2025 będą nadawać się do wielokrotnego użytku lub recyklingu

Czołowa firma z branży opakowań, DS Smith, zobowiązała się do tego, aby do 2025 r. wszystkie produkowane przez nią opakowania były przydatne do wielokrotnego użytku lub recyklingu oraz aby do 2020 r. cały papier wykorzystywany przez tę firmę pochodził z recyklingu lub posiadał tzw. certyfikat łańcucha pochodzenia (ang. chain of custody) – co miałoby pomóc klientom w osiągnięciu celów w zakresie zerowego wylesiania.

W opublikowanym Raporcie na temat zrównoważonego rozwoju 2018 firma zaprezentowała łącznie dziewięć nowych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, po tym jak osiągnęła przed terminem większość z dotychczasowych celów w zakresie energii, wody i odpadów. Oprócz deklaracji dotyczących opakowań nowe cele firmy są następujące:

  • dopilnowanie, aby do 2025 r. wszyscy dostawcy przestrzegali standardów firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju,
  • zmniejszenie emisji CO2 o 30% na tonę produkcji do 2030 r. względem poziomu wyjściowego z 2015 r.

W przyszłym roku firma ustanowi solidne plany działania i zgromadzi rzetelne dane na potrzeby realizacji nowych celów, które zostaną przedstawione w całości na stronie internetowej www.dssmith.com/company/sustainability oraz w ciągu 12 miesięcy opublikowane po raz pierwszy w formie raportu. Powyższe zobowiązania odzwierciedlają zaangażowanie DS Smith w opracowanie nowej definicji opakowania, co jest związane z faktem, że nawyki i oczekiwania konsumentów gwałtownie się zmieniają.

W raporcie podkreślono postępy firmy w zakresie realizacji dotychczasowych celów i zobowiązań. 71% zobowiązań zostało wykonane lub jest na dobrej drodze do realizacji, a wiele z nich włączono do dziewięciu nowych celów i wewnętrznych planów działania. Istotne osiągnięcia z ostatnich 12 miesięcy są następujące:

  • 95% certyfikacji FSC® we wszystkich zakładach objętych zakresem kontroli w działach opakowań i papieru,
  • lepszy wynik EcoVadis – utrzymanie pozycji w pierwszych 5% wszystkich ocenianych organizacji,
  • dalsze budowanie sieci centrów PackRight Centre i Impact Centre, współpraca z klientami w celu projektowania opakowań budujących markę, które umożliwią pozbycie się nadmiernej ilości materiałów opakowaniowych i przyczynią się do optymalizacji logistyki.

W raporcie znajduje się komentarz Milesa Robertsa, dyrektora grupy DS Smith:

- „Innowacyjne opakowanie odgrywa istotną rolę w rozwiązywaniu wielu światowych problemów w zakresie zrównoważonego rozwoju, bowiem zapewnia wydajniejsze wykorzystanie zasobów, optymalizację dostaw na ostatnim etapie w coraz bardziej zurbanizowanych społeczeństwach oraz ogranicza ilość marnowanej żywności i marnowanych produktów w miarę wzrostu populacji.”

- „Należy dołożyć większych starań, aby pozytywna rola dobrych, zrównoważonych opakowań nie została zapomniana. Z uwagi na rosnące znaczenie badania roli opakowań wszyscy musimy dołożyć większych starań, aby przyczynić się do rozwiązania niektórych problemów związanych ze „złymi opakowaniami”, przez współpracę w ramach naszej branży, z rządem, władzami lokalnymi, właścicielami marek, detalistami, firmami recyklingowymi, zakładami utylizacji i konsumentami”.


Emma Ciechan – cytat

Świat się zmienia. Na skutek rozwoju e-handlu reputacja marki i opakowanie są ze sobą powiązane ściślej niż kiedykolwiek wcześniej, a zwiększona ekspozycja konsumentów na opakowania oznacza, że dzięki zastosowaniu opakowań drugo- i trzeciorzędnych ich relacje z markami są jeszcze bardziej świadome. Opakowanie w ramach e-handlu musi być również opracowane w taki sposób, aby chroniło produkty w coraz liczniejszych punktach fizycznego kontaktu i jednocześnie przyczyniało się do optymalizacji dostaw na ostatnim etapie.

 

Pobierz Raport na temat zrównoważonego rozwoju DS Smith 2018

 

Źródło: DS Smith