Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), która jest w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., (BOP) w swej ofercie handlowej posiada gatunki HDPE o wysokich osiągach, które są wytwarzane w zaawansowanej technologii Hostalen ACP – Hostalen ACP 6541 A UV i Purell ACP 6541 A.

Wysokie osiągi produktów oferowanych przez BOPS


Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), która jest w pełni zależna
od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., (BOP) w swej ofercie handlowej posiada gatunki HDPE o wysokich
osiągach, które są wytwarzane w zaawansowanej technologii Hostalen ACP – Hostalen ACP 6541 A UV i
Purell ACP 6541 A. Gatunki te są produkowane w fabrykach należących do Grupy LyondellBasell (LBI) i
używane do produkcji zamknięć i tub.

Dzięki ostatnim osiągnięciom i oryginalnej technologii Hostalen ACP (Advanced Cascade Process),
należącej do LBI, która pozwala na wytwarzanie polietylenu dużej gęstości o szerokim rozkładzie masy
cząsteczkowej, na rynku dostępne są już dwa gatunki HDPE serii ACP 6541 A. Gatunki te oferują
klientom połączenie doskonałej odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESCR) z wysoką
produktywnością, wymaganymi dla zamknięć do gazowanych napojów i wody mineralnej oraz w produkcji
tub.

Przemysłowe testy z zastosowaniem gatunku Purell ACP 6541 A, które zostały przeprowadzone przez
przetwórców pokazały znaczące oszczędności na czasie cyklu, przy jednoczesnym obniżeniu
temperatury stopu nawet o 40oC przy doskonałym wypełnieniu gniazda formy. Dodatkowo, niezależne
testy sensoryczne wykazały, że tworzywo odznacza się zmniejszoną emisją zapachu i smaku, co jest
generalnie wymagane w zastosowaniach do napojów.

Hostalen ACP 6541 A UV jest gatunkiem w wersji ze specjalnym pakietem dodatków, które poprawiają
właściwości poślizgowe.
Gatunki HDPE ACP 6541 A to przełom w zastosowaniach na rynku zamknięć do napojów, ponieważ:
• umożliwiają wytwarzanie zamknięć jednoczęściowych,
• zapewniają uzyskanie wyższej produktywności niezależnie od procesu przetwarzania (wtrysk lub
prasowanie tłoczne),
• dają możliwość wytwarzania zamknięć o mniejszej grubości ścianek ze względu na lepszą
odporność na środowiskową korozję naprężeniową,
• gwarantują profil organoleptyczny zgodny z wymaganiami rynku napojów,
• dają możliwość wytwarzania zamknięć o różnorodnych kształtach zgodnie z rozwojem rynku
napojów.
Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., jest spółka handlową w pełni zależną od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP). BOP wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu.

Kontakt/Dodatkowe informacje:
Tomasz Listoś
Telefon: (22) 653 82 18
E-mail: Tomasz.Listos@basellorlen.pl
Agnieszka Rejnowicz
Telefon: (48 22) 653 82 20
E-mail: Agnieszka.Rejnowicz@basellorlen.pl
Źródło: ''