Popularna metoda MAP, czyli pakowanie w atmosferze modyfikowanej to jedna z najważniejszych technologii w przemyśle spożywczym. Jest to szczególnie istotne w sektorze mięsnym. Tam obok pakowania próżniowego, metoda MAP wykorzystywana jest nieustannie.

Wzrasta popularność pakowania żywności w atmosferze ochronnej

Metoda pakowania żywności w atmosferze modyfikowanej wymaga przestrzegania istotnych zasad. Bardzo istotne są odpowiednie proporcje gazów - dwutlenku węgla, azotu oraz tlenu. CO2 jest inhibitorem wzrostu mikroorganizmów (głównie tlenowych), N2 pełni funkcję wypełniacza, natomiast O2 jest używane do pakowania mięs. Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest znaczne wydłużenie daty trwałości pakowanych produktów. 

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie metodą pakowania żywności z wykorzystaniem gazów ochronnym. Ma to odzwierciedlenie w doposażaniu zakładów produkcyjnych w specjalne urządzenia. Wśród nich znajdziemy maszyny rolowe, pakowarki próżniowe, urządzenia typu flow pack czy traysealer. Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu składu ilościowego i jakościowego gazów w opakowaniu znacznie zwiększa się poziom bezpieczeństwa pakowanego produktu. Wszystkie parametry należy odpowiednio dopasować do rodzaju pakowanego towaru. Kluczem do zwiększenia zysku dla producentów żywności jest wykorzystywanie metod hermetycznego zamknięcia oraz zapewnienie braku możliwości wymiany gazów z otoczenia. Do pakowania żywności wykorzystuje się specjalne folie i worki próżniowe o odpowiedniej barierowości oraz regulacje ustawień temperatury i czasu zgrzewu.