Wg analityków firmy konsultingowej The Freedonia Group udział tworzyw wykorzystywanych na opakowania produktów spożywczych w USA przekroczy niedługo udział papieru.

Dzięki wprowadzaniu na rynku amerykańskim tworzyw biodegradowalnych zmienia się ciągle podejście konsumentów do opakowań. Wzrost wykorzystania tworzyw w USA na opakowania spożywcze wzrasta rocznie około 3%. W ten sposób już w 2010 roku udział tworzyw osiągnie wartość 53%.

Najważniejszymi argumentami dla producentów opakowań są cechy związane z właściwościami tworzyw w stosunku do pozostałych materiałów oraz waga tworzyw, która jest kilkakrotnie mniejsza od alternatywnych opakowań wykonanych np. ze szkła. Mniejsza waga oznacza oczywiście mniejsze koszta transportu. Zauważalne właściwości tworzyw to przede wszystkim ich barierowość. Wskutek coraz bardziej zaawansowanych technologii wytwarzania oraz wskutek istniejących ograniczeń prawnych określających skład tworzyw w coraz mniejszym stopniu można zaobserwować negatywne oddziaływanie składników tworzyw na pakowaną żywność.

Dział opakowań tworzywowych, któremu wróży się najszybszy rozwój to opakowania biodegradowalne. Zapotrzebowanie w samych Stanach zjednoczonych na tego typu opakowania będzie wzrastać 17% rocznie. Motorem napędowym wykorzystania tego typu opakowań mimo ich wyższej ceny będą czynniki ekologiczne i presja organizacji ekologicznych oraz także działania ustawodawcze. Już teraz bowiem rząd USA zamierza wprowadzać ograniczenia w zakresie materiałów, które nie ulegają biodegradacji.

Źródło: www.foodproductiondaily-usa.com, Packaging Digest
Źródło: ''