Hasła: PRZYRODA i EKOLOGIA nie są nikomu obce. Aby wokół nas środowisko było piękne - powinniśmy podjąć działania proekologiczne, zmierzające do aktywnego – a może przede wszystkim codziennego dbania o Matkę Ziemię. Troska o przyrodę jest częścią społecznej odpowiedzialności biznesu, a jego wagę doceniają firmy skupione w Programie „Odpowiedzialność i Troska”®.

Oddziałując na środowisko na niemal każdej płaszczyźnie swej działalności firmy chemiczne ponoszą szczególną odpowiedzialność za jego stan. Z uwagi na to trzynaście firm skupionych w Programie „Odpowiedzialność i Troska”® oraz Starostwo Powiatowe w Koninie przeprowadzili w swoich regionach VII edycję Akcji edukacji ekologicznej „Drzewko za butelkę”®. Dowodem uznania dla Akcji są patronaty Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej.„Drzewko za butelkę”® polega na zbieraniu przez uczniów i przedszkolaków pustych butelek PET, dzięki czemu dzieci otrzymują sadzonki drzew i krzewów, którymi zalesiają swoje najbliższe otoczenie. Z każdym rokiem Akcja przyciąga coraz więcej osób zaangażowanych w ochronę środowiska. Warto podkreślić, że podczas tegorocznej, VII edycji 29 441 dzieci ze 163 placówek oświatowych zebrało łącznie niebagatelną, rekordową ilość 2 030 413 sztuk pustych butelek PET. W ciągu wszystkich edycji Akcji „Drzewko za butelkę”® zebrano łącznie 7 119 995 butelek PET i posadzono 10 055 sadzonek drzew i krzewów. W tegorocznych zmaganiach bezkonkurencyjnymi okazały się dzieci z Tarnowa, które uzbierały aż 346 217 sztuk butelek PET. Pod względem efektywności niedoścignieni okazali się być najmłodsi z Miszewa koło Gdańska, gdzie efektywność wyniosła aż 1.200 sztuk na uczestnika. Podkreślić należy, że w tym roku dzieci otrzymały między innymi nagrody, do produkcji których wykorzystano odzyskane i podane powtórnemu przerobowi butelki PET - ubrania z polaru i czapeczki.

„Cieszy nas fakt, że z każdym rokiem udaje się nam skupić wokół Akcji coraz większą liczbę jej zwolenników. Dzieci rozumieją, że muszą dbać o naszą przyrodę, a przyczyny postępowania wobec natury w końcu na nas wpłyną i tylko od nas zależy czy będzie to pozytywny czy negatywny wpływ.”- podkreśla Magdalena Ozimek – krajowy koordynator Akcji.

Tegoroczna edycja Akcji obfitowała w wiele nowości. Kilkadziesiąt palcówek oświatowych, odwiedzili przedstawiciele firm uczestniczących w Akcji i przedstawili prezentację edukacyjną na temat idei Akcji w kontekście: cyklu życia produktu jakim jest butelka PET, potrzeby promowania zachowań proekologicznych w życiu codziennym oraz inicjatyw proekologicznych podejmowanych przez firmy chemiczne w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko.

Kolejną innowacją, jest fakt, że tegorocznym zmaganiom towarzyszyły, aż trzy konkursy: na najciekawszy plakat związany z Akcją, na wykonanie „Ekologicznego słowniczka przedszkolaka” i „Szkolnego leksykonu ekologicznego”. Dwa ostatnie konkursy zostały już rozstrzygnięte, natomiast zwycięzcę trzeciego poznamy w połowie czerwca, kiedy to zakończy się internetowe głosowanie na najpiękniejszy plakat.

Oprawę medialną wydarzenia zapewniły miesięczniki: „Ekoświat”, „Bliżej Przedszkola”, „Przegląd komunalny”, „Recykling” oraz portale internetowe: Tworzywa.com.pl i Ekologiczni.pl. Sponsorem Akcji był producent napojów - firma „Ostromecko” z Ostromecka koło Bydgoszczy. Szczegółowe informacje na temat Akcji oraz fotogaleria znajdują się na stronie www.drzewkozabutelke.pl.
Źródło: ''