Producent polipropylenowych płyt komórkowych otrzymał dotację ze środków UE na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych wyrobów wykrawanych i opakowań z polipropylenowych płyt komórkowych.

Zautomatyzowana produkcja opakowań Gekoplast z dotacją UE

Wartość całego projektu wynosi blisko 5,3 mln PLN, a wartość przyznanego grantu przekracza 1,5 mln PLN. Gekoplast inwestuje w produkcję wyrobów przetworzonych, które pozwalają realizować wysokie marże przy jednoczesnym wzroście wartości sprzedaży. Cała inwestycja ma pomóc w zakupie urządzeń do automatyzacji i poprawy efektywności procesu produkcji opakowań z komorowych płyt polipropylenowych. Ponadto urządzenia te posiadają także nowatorskie rozwiązania techniczne z zakresu nadruku wielokolorowego i automatyzują proces wycinania oraz laminowania wyrobów gotowych. Firma spodziewa się pozytywnych wpływów inwestycji na wyniki finansowe już w IV kwartale 2016 roku, a pełny zysk planowany jest na rok 2017. 


Projekt ma także na celu zwiększyć wydajność produkcji, obniżyć koszty produkcji oraz prowadzić do wejścia na nowe rynki zbytu. Działania te wpłyną na wzrost konkurencyjności firmy na europejskim rynku oraz zwiększanie jakość wyrobów przetworzonych. Prognozowane wyniki finansowe Gekoplastu na rok 2016 wynoszą 7,5 mln PLN zysku netto i 13,6 mln PLN wyniku EBITDA, przy 101,5 mln PLN przychodów. Wszystkie te kwoty wzrosły w porównaniu do wyników z 2015 roku. Najistotniejszy jest jednak wzrost rentowności, zawiązany ze zwiększeniem mocy produkcyjnych, zmianą struktury sprzedaży na korzyść produktów wysokomarżowych, a także realizowanie konsekwentnych działań w zakresie restrukturyzacji. Wszystkie te czynniki wpływają na bardziej efektywną kontrolę jakości produkcji i zasobów produkcyjnych oraz optymalizację procesów na wszystkich poziomach funkcjonowania firmy.