Fundacja Nasza Ziemia zaprasza do udziału w zbliżającej się, już XIV edycji, kampanii "Sprzątanie świata - Polska 2007". Tegoroczna kampania odbędzie się w dniach 14, 15 i 16 września. Jej hasło brzmi: "Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!".

W tym roku Organizatorzy zamierzają, jak zawsze, likwidować dzikie wysypiska - plagę polskich lasów, łąk i pól, brzegów rzek, jezior i stawów. Będą również mówić o oszczędzaniu - oszczędzaniu surowców naturalnych, energii, materiałów. Pokażą problem zmian klimatycznych i co każdy z nas może zrobić sam w domu, w szkole, w gminie, aby powstrzymać zmiany klimatyczne.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza wszystkie placówki oświatowe, organizacje społeczne, media, samorządy do udziału w kampanii. Fundacja Nasza Ziemia przygotowała specjalne plakaty. Powinny być one eksponowane przez cały rok! Plakaty będą dostępne praktycznie we wszyskich gminach w Polsce. W przypadku ich braku, prosimy o bezpośredni kontakt z Fundacją Nasza Ziemia: fundacja@naszaziemia.pl

Jesteśmy pewni, że każdy z nas ma realny wpływ na środowisko, w którym żyje. Działając razem i przestrzegając prostych zasad: "Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj.", możemy o wiele skuteczniej chronić nasze małe ojczyzny przed zniszczeniem i ekologiczną degradacją.

Dodatkowe informacje o kampanii "Sprzątanie świata - Polska 2007" dostępne są na naszych stronach: www.naszaziemia.pl. Na stronie tej są również dostępne informacje, jak m.in. zorganizować sprzątanie świata.
Źródło: ''