Jak podała Rzeczpospolita: Obowiązują nowe przepisy dotyczące znakowania opakowań środków spożywczych.

Wykaz zmian obejmuje m.in.:
- Producenci napojów alkoholowych nie mają już obowiązku znakowania piwa, wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych wykazem substancji dodatkowych.
- Wykaz składników alergennych został poszerzony o dwie nowe pozycje: łubin oraz mięczaki.
- Do listy produktów, których zawartość można podawać w jednostkach masy (np. kilogramach) albo objętości (np. w litrach), dodano gęste sosy, produkty mleczne fermentowane (np. jogurty) oraz mleko zagęszczone.
- Wymagania wynikające z nowych regulacji dotyczą teraz ogólnie środków spożywczych w opakowaniach przeznaczonych dla konsumentów. Nie stosuje się już natomiast podziału na środki spożywcze w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych.
Drugie rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą doprecyzowuje jedynie dotychczasowe przepisy. Zastąpienie starego rozporządzenia dwoma nowymi wynika przede wszystkim z wejścia w życie w ubiegłym roku ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Rozporządzenia obowiązują od 1 sierpnia. Zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2007 r. nr 137 (poz. 966 i 967).

Źródło:
Źródło: ''