Urządzenia wybrane do paletyzacji powinny cechować się dużą niezawodnością oraz posiadać mechanizmy automatycznej kontroli i lokalizacji ewentualnych usterek. Zapewni to pełne bezpieczeństwo pracy i eliminację elementów powodujących wypadki.

Zwiększaj bezpieczeństwo z robotami paletyzującymi

Pakowanie i paletyzacja to przede wszystkim zadania mocno obciążające pracowników. Zrobotyzowanie tych czynności nie tylko przyspieszy działania, zwiększy możliwości produkcyjne, ale także zmniejszy zaangażowanie w pracę czynnika ludzkiego. Obowiązujące normy bezpieczeństwa wymuszają ograniczenia dla projektantów w zakresie ilości wymaganego miejsca dla pracy robota przemysłowego. Im większy zasięg posiada urządzenie, tym wymagana jest większa przestrzeń robocza. Obecnie firmy jednak starają się minimalizować te powierzchnie,  co wpływa na konieczność zastosowania rozbudowanych systemów zabezpieczeń. Ponadto należy też zwrócić uwagę na ograniczenia programowe, definiujące wymiary powierzchni, w której robot będzie mógł się poruszać. Innowacyjne rozwiązania zapewniają obecnie ustawienie takich parametrów zdalnie, bez montażu dodatkowych urządzeń. Systemy stosowane są także, gdy przestrzeń robocza jest wykorzystywana przez kilka różnych urządzeń i pracującego przy nich operatora. 

 

Poza systemami kontrolującymi powierzchnię roboczą urządzeń, istnieją też takie, które mogą ustalać pozycję i prędkość ramienia robota. Pozwala to na wydzielenie bezpiecznych stref, w których pracę może wykonywać operator lub zupełnie inna maszyna. Do takiej kontroli wykorzystywane są często skanery i kamery bezpieczeństwa, które mogą zapewnić zatrzymanie procesu paletyzacji i wznowienie go w konkretnym momencie.

 

Wybierając robota należy zwrócić uwagę nie tylko na jego zasięg, ale także udźwig, liczbę cykli produkcyjnych, stopień ochrony urządzenia, środowisko pracy oraz jego wyposażenie. Warto też zwrócić uwagę na konfigurację stanowiska pracy. Wdrożenie zautomatyzowanej paletyzacji to zatem nie tylko korzyści ekonomiczne i operacyjne, ale także podwyższony poziom bezpieczeństwa zatrudnionych w firmie pracowników. Należy jednak pamiętać, że każda maszyna i stanowisko pracy musi być odpowiednio przystosowane, szczególnie jeśli jej działanie wymaga obecności w pobliżu operatora.


Sprawdź ofertę systemów paletyzacji Alima-Pack