Grupa międzynarodowych banków, w skład której wchodzą The Bank of Tokyo-Mitsubishi, KBC Finance Ireland i Société Générale podpiszą w październiku umowę o 350 mln euro kredytu na finansowanie inwestycji w dwie nowe instalacje do produkcji poliolefin dla spółki joint venture PKN Orlen oraz Basell Europe Holdings, powiedział agencji ISB Janusz Wiśniewski wiceprezes PKN Orlen.

"Banki przeprowadziły analizy projektu i spodziewamy się podpisać umowę kredytową na kwotę 350 mln euro w październiku" - powiedział ISB Wiśniewski, dodając, że obie instalacje polipropylenu oraz polietylenu to inwestycje samofinansujące się i kredyt nie obciąży bilansu PKN Orlen.
"Pozytywne przepływy pieniężne były jednym z warunków udzielenia kredytu na zasadzie project-finance" - powiedział wiceprezes.

Instalacja polipropylenu ma mieć zdolności produkcyjne w wysokości 400.000 ton, w technologii Spheripol oraz instalacji polietylenu - o wysokiej gęstości, o zdolnościach produkcyjnych 320.000 ton, wykorzystującej technologię Hostalen.

PKN Orlen chce rozwijać działalność petrochemiczną, ponieważ rynek tworzyw sztucznych daje perspektywy wzrostu, według analityków około 8% rocznie, podczas gdy rynek paliw pozostanie na stabilnym poziomie.

"Nie musielibyśmy rozwijać petrochemii, gdyby rynek konsumpcji paliw rozwijał się w tempie zapowiadanym wcześniej na około 5% rocznie. Zakładamy, że rynek paliw będzie w miarę stabilny, ewentualnie z wahaniami o 1-2%, zużycie oleju napędowego będzie wzrastać o 2-3% rocznie" - powiedział Wiśniewski.

Według Wiśniewskiego wartość importu tworzyw sztucznych wynosi około 4-5 mld USD rocznie i pokrywa 60% polskiego zapotrzebowania. Zużycie tworzyw sztucznym w Polsce jest 2,5 razy niższe niż w krajach Europy Zachodniej.

Polipropylen oraz polietylen mają zastosowanie do produkcji folii, opakowań, rur oraz w przemyśle motoryzacyjnym.

Kapitał Basell Orlen Polyolefins (BOP) wynosi 907 mln zł. PKN Orlen posiada 50% udziałów w spółce.

Grupa PKN Orlen ze względu na wniesienie części wkładu do BOP aportem zaliczyła w poczet zysku 82 mln zł tytułem odroczonego podatku. Według spółki wynikało to ze skutków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Poliolefiny Polska. Kwota ta to zysk netto wynikający z różnicy pomiędzy wartością księgową wniesionych aktywów i pasywów a wartością godziwą uzyskanych udziałów.

Źródło: IS Business Wire - Marta Koblańska
Źródło: ''