Firma nawiązuje współpracę z Zakładem Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej. W jej ramach przedstawiciele ABC/Allied Pressroom Products Europe będą się dzielić ze studentami wiedzą w ramach wykładów i zajęć praktycznych.

ABC/Allied Pressroom Products Europe dla studentów

Pod koniec listopada pierwszy referat wygłosił współwłaściciel firmy – Konrad Lewandowski. Spotkanie zainicjowała prof. nzw. dr hab. inż. Halina Podsiadło. Współwłaściciel firmy ABC/Allied Pressroom Products Europe podczas swojego wykładu przedstawił specyfikę firmy, portfolio produktów i spektrum działalności. Dodatkowo scharakteryzował rosnące grono odbiorców firmy. Wystąpienie Konrada Lewandowskiego dotyczyło także różnic w podejściu do prarametrów drukowania. Szczególną uwagę zwrócił on na pH i przewodność oraz standaryzacja i kalibracja. 

Wykład dotyczył takich kwestii, jak wpływające na stabilność drukowania: kontrola twardości wody oraz konieczność jej oczyszczania przez różne systemy, zachowanie właściwej równowagi wodno-farbowej, odpowiednie dozowanie bufora, a także niezbędne regulacje maszyny drukującej. Proces drukowania bez alkoholu izopropylowego (IPA) został przedstawiony ze szczególnym naciskiem na jego możliwości. Wyeliminowanie alkoholu pozwala na dozowanie mniejszej ilości farby na podłoże drukowe, co ma wpływ na jej szybsze wysychanie. Konrad Lewandowski poryszył także temat dotyczący środowiska i zdrowia związany z wyeliminowaniem alkoholu z produkcji.