API Group, brytyjski producent specjalistycznych podłoży – folii, laminatów i materiałów holograficznych, poinformowała o swoich planach związanych z utworzeniem dwóch stanowisk pracy w swoich zakładach w Livinston (Wielka Brytania). Oferta firmy skierowana jest do inżynierów chemików zainteresowanych odbyciem praktyk zawodowych w środowisku produkcyjnym. Jest to jeden z elementów strategii firmy, zakładającej m.in. odkrywanie i promowanie młodych talentów wśród osób zaangażowanych w szeroko rozumiany przemysł przetwórczy.

API organizuje w Livingston praktyki dla inżynierów chemików

W tym celu API Group nawiązała współpracę z jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni wyższych w Wielkiej Brytanii – Uniwersytetem w Edynburgu. Z myślą o studentach 5. roku inżynierii chemicznej firma ma zamiar uruchomić dwa stanowiska pracy w jej zakładach w szkockim Livingston. Praktyki będą trwały pół roku, tak by nie kolidowały z tokiem studiów obu osób, będących w okresie poprzedzającym uzyskanie przez nich tytułu magistra inżyniera. Jak informuje API, studenci będą musieli zmierzyć się z wdrożeniem wiedzy akademickiej w prawdziwym środowisku produkcyjnym, pracując w departamentach inżynierii oraz doskonalenia działalności operacyjnej. Poza zgłębianiem tajników związanych z funkcjonowaniem obu tych obszarów, praktykanci będą mieli okazję zapoznać się z kompleksowymi informacjami na temat biznesu API. Jak podkreśla firma, będzie to również okazja do współtworzenia dorobku przedsiębiorstwa o bogatych tradycjach rynkowych.

- To bardzo ważne, że jako globalna organizacja inwestujemy w rozwijanie i doskonalenie kompetencji młodych, lokalnych talentów, którzy w przyszłości będą współtworzyć szkocki przemysł. Cieszymy się jednocześnie ze współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu, gdyż wspieramy tym samym rozwój karier nowego pokolenia liderów. Z niecierpliwością czekamy na uruchomienie programu praktyk wewnętrznych i na wytypowanych z myślą o nim studentach uczelni z Edynburga - komentuje Sean Harley, dyrektor operacyjny zakładów w Livingston.

- Program praktyk wewnętrznych to znakomita okazja dla API, by zapewnić studentom możliwość obcowania z prawdziwym środowiskiem produkcyjnym, w którym realizowane są istotne projekty biznesowe. Będzie to zatem doświadczenie obopólne: zarówno dla naszej firmy, jak też dla obojga studentów, będących u progu karier zawodowych. Jestem przekonany, że będzie to korzystny dla obu stron i satysfakcjonujący je projekt - dodaje Brian French, menedżer ds. doskonałości operacyjnej.

Jak podkreśla API, jednym z założeń firmy jest stałe samodoskonalenie, zgodnie z wytycznymi określonymi w Steel Business System. Program wewnętrznych praktyk jest zatem kompatybilny z biznesowymi celami zakładów w Livingston, właśnie dzięki zastosowaniu metodologii wspierającej program doskonalenia. Praktyki wpisują się także w misję określoną w programie SteelGROW, który zakłada wyławianie talentów biznesowych i ich „szlifowanie” podczas pracy w realnym środowisku produkcyjnym, także dzięki bezpośrednim kontaktom z zatrudnionymi w nim osobami.

 

Dowiedz się więcej o API Group

 

Źródło: API Group