Międzynarodowe stowarzyszenie IEEE rozpoczęło prace nad nowym standardem metek elektronicznych m. in. w produktach i ich opakowaniach o nazwie RuBee, który może stać się alternatywą dla technologii RFID (ang. Radio Frequency Identification). Nowy system identyfikacji ma wyróżniać się m.in. pełną funkcjonalnością nawet pod warstwą folii aluminiowej.

IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników). Jest to organizacja typu non-profit skupiająca profesjonalistów. Jednym z podstawowych jej zadań jest ustalanie standardów konstrukcji, pomiarów itp. dla urządzeń elektronicznych, w tym standardów dla urządzeń i formatów komputerowych.

Jak wyjaśniają przedstawiciele IEEE, impuls wysyłany przez metki RFID na częstotliwości 900MHz, w 99,99 % składa się z sygnału radiowego oraz w 0,01% z magnetycznego.

Technologia RuBee natomiast wykorzystywałaby tylko i wyłącznie ostatni rodzaj sygnału, dzięki temu oferowałby znacznie lepszą przenikliwość przez różnego rodzaju materiały i na większą odległość.

Zdaniem pomysłodawców projektu, pierwsze produkty oparte na nowym systemie pojawią się w ciągu 12 – 18 miesięcy. Technologią zainteresowały się już koncerny Tesco, HP, Intel, IBM, Sony, Panasonic, Motorola oraz NCR.

Technologia RFID (Radio Frequency Identifiction) to nowoczesna metoda znakowania towarów oparta o technologię transmisji radiowej. Poszczególne jednostki logistyczne (artykuły, opakowania jednostkowe, opakowania zbiorcze, nośniki) mogą być wyposażone w specjalne etykiety, zwane często "sprytnymi etykietami" – "smart labels". Etykiety takie to specjalnie skonstruowane obwody ("tagi"), wyposażone w jeden lub kilka układów pamięci, struktury obwodu płyty, anteny oraz niekiedy baterie.

W całym układzie identyfikacji RFID występują dodatkowo urządzenia wysyłające i odbierające sygnały radiowe – transpondery. Mogą one być zainstalowane na stałe w określonym miejscu lub występować w wersji przenośnej. Technologia ta pozwala więc na identyfikację jednostek logistycznych w oparciu o bardzo dużą ilość informacji, znacznie większą niż można zamieścić na zwykłej etykiecie drukowanej. Dzięki wykorzystaniu fal radiowych jest to również technologia bardzo wydajna, ograniczająca nakłady czasowe w procesach logistycznych.

Źródło: eGospodarka
Źródło: ''