Jak wiadomo folia aluminiowa ma wiele różnorodnych zastosowań, przede wszystkim na różnego rodzaju opakowania dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. W 2006 roku producenci folii aluminiowej w Niemczech powtórzyli rekordy produkcji i wskaźników obrotu z lat poprzednich, a przewidywania co do sprzedaży w roku 2007 są bardzo optymistyczne.

Zapotrzebowanie wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,9%. Pomimo tych spektakularnych osiągnięć producenci folii aluminiowej w sposób ciągły prowadzą prace rozwojowe, mające na celu poprawę jakości już produkowanych wyrobów oraz wprowadzenie nowych produktów.

Jednym z przykładów innowacyjnych rozwiązań jest folia aluminiowa z obwodem drukowanym, do którego przyłączono płaskie diody LED emitujące światło (ang.: light-emitting diodes LEDs). Proponuje się wykorzystanie tego rodzaju folii w systemach bezpieczeństwa do podświetlania różnego rodzaju tablic i znaków ostrzegawczych i informacyjnych lub do powlekania podłóg, oświetlających biura lub hole. Obecnie prowadzone są również projekty badawcze mające na celu integrację funkcjonalności systemu RFID (ang.: Radio Frequency Identification RFID) z materiałami na opakowania z folii aluminiowej. Wprowadzono do użytku folie z obwodami drukowanymi w systemach identyfikacji radiowej (RFID), wykorzystujących sygnał radiowy niskiej mocy do transmisji danych pomiędzy etykietą a czytnikiem.

Specjalna folia aluminiowa z systemem RFID jest idealna dla zastosowań np. w transporcie i handlu (magazyny) ułatwiają bezstykowe rozpoznawanie obiektów i przepływ informacji. Opracowano również nową folię ochroną typu Cpl o innowacyjnych właściwościach, którą w procesie specjalnej obróbki „wbudowano” w folię aluminiową, modyfikując jej strukturę powierzchniową. Tego rodzaju folie wykorzystywane są na opakowania dla przemysłu farmaceutycznego, umożliwiając szybkie i precyzyjne rozpoznanie produktu i jego ochronę przed podrabianiem (fałszowaniem).

Folia aluminiowa chroni przed światłem, wilgocią i parą - i ta ochrona jest kluczowym wymogiem, aby produkt mógł zawierać rozpuszczalnik.

Źródło:
Źródło: ''