Poniżej zestawiono strukturę zużycia tworzyw sztucznych na świecie, zużycie poliolefin na osobę w wybranych krajach oraz prognozę zużycia poliolefin w Polsce.


Struktura zużycia tworzyw sztucznych na świecie


Zużycie poliolefin na osobę w wybranych krajach w kg/osobę


Prognoza zużycia poliolefin w Polsce w kg/osobę

Źródło: KRAKCHEMIA S.A.
Źródło: ''