Arctic Paper spodziewa się, że czwarty kwartał tego roku powinien być dla spółki lepszy niż trzeci kwartał, jednak spółka nie chce szacować poziomu wyniku netto. Zdaniem przedstawicieli Arctic Paper, na koniec 2010 roku spółka powinna osiągnąć zysk na poziomie operacyjnym.

"Czwarty kwartał powinien być nieco lepszy niż trzeci kwartał. Nie potrafimy natomiast przewidzieć jaki będzie zysk netto" - powiedział na konferencji prezes spółki Michał Jarczyński.
"Na poziomie operacyjnym w całym 2010 roku spółka powinna osiągnąć wynik dodatni" - dodał.

W trzecim kwartale tego roku Arctic Paper miał 627,1 mln zł przychodów, 1,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 6,9 mln zł straty na poziomie netto. PO trzech kwartałach przychody Arctic Paper wynoszą 1,7 mld zł. Na poziomie operacyjnym grupa wykazała stratę 8,2 mln zł, a na poziomie netto 6,2 mln zł straty.
Przedstawiciele spółki oceniają, że główną przyczyną negatywnych wyników finansowych Arctic Paper są niekorzystne relacje kursowe oraz utrzymujące się wysokie ceny celulozy.

Spółka podała, że ceny celulozy w połowie tego roku wrosły do 918-976 USD/t, a od tamtej pory do końca trzeciego kwartału spadły do 973-870 USD/t. Pomimo niewielkiego spadku, średnie ceny celulozy w trzecim kwartale tego roku były o 44,8 proc. (dla celulozy iglastej NBSK) i 61,6 proc. (dla celulozy liściastej BHKP) wyższe rok do roku.

"Spodziewamy się, że ceny celulozy będą nadal spadać. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku powinny one spaść o około 120 dolarów za tonę wobec obecnych poziomów" - powiedział prezes.
Spółka podała też, że na jej przychody wyrażone w złotych negatywnie wpływa umocnienie się złotego i szwedzkiej korony wobec euro.
Arctic Paper nie wyklucza, że wkrótce wprowadzi procedury zabezpieczeń cen celulozy.

"Zamierzamy zabezpieczać 15-30 proc. naszego zapotrzebowania na celulozę, ale czekamy na spadek cen tego surowca" - powiedział Jarczyński.

Spółka podała w raporcie za trzeci kwartał, iż prowadzone już były rozmowy z bankami na temat otwarcia linii hedgingowych dla celulozy. Spółka ocenia, że w przypadku znaczącej obniżki cen celulozy na przełomie roku, czego spodziewają się eksperci, byłby to dogodny moment do uruchomienia transakcji zabezpieczających zawieranych na bardziej atrakcyjnych poziomach niż dostępne w trzecim kwartale.

(PAP)
Źródło: ''