Kolejny numer Logistyki Odzysku skupia się na tematyce audytów ekologicznych. Jakie są obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie? Jakie korzyści przynoszą przeglądy ekologiczne? Czy taki przegląd to dobry start dla budowania biznesu proekologicznego?

Audyt ekologiczny w przedsiębiorstwie w najnowszej Logistyce Odzysku
Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska sprawiają przedsiębiorcą wiele trudności. Kary za brak ich przestrzegania mogą być dotkliwe. Warto więc uporządkować działania firmy pod wymagania ochrony środowiska. To jedna z korzyści z wykonania audytów środowiskowych opisana w artykułach dotyczących tematu wiodącego numeru. W czasopiśmie także rozważania na temat przyszłości audytów oraz wypowiedź prawników na temat obowiązkowych ustawowych audytów.
Ponadto redaktorzy pokusili się o przegląd firm, które realizują nowy ustawowy obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Będzie również mowa o cyklu życia opakowania jako narzędziu nadzoru i kontroli środowiskowej oraz o wartości surowców wtórnych na polskim rynku.

Czasopismo dostępne w wybranych EMPIKach i w sprzedaży internetowej.


www.logistyka-odzysku.pl
www.fb.com/logistykaodzysku

O wydawcy:
Firma M&M Consulting powstała w 1996 roku. Od 2003 roku zajmuje się doradztwem w zakresie ochrony środowiska, współpracując z blisko 2 tys. przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Od 2011 roku wydaje czasopismo dla przedsiębiorców „Logistyka Odzysku”, 2013 roku wydała Kodeks Dobrych Praktyk w Gospodarce Odpadami Komunalnymi oraz kwartalnik o edukacji ekologicznej MiniLO&Aniela. W 2014 pojawiła się zapowiedź wydawnicza kolejnego czasopisma – SeniorLO 50+.
www.mmconsulting.waw.pl

M&M Consulting Doradztwo w Ochronie Środowiska, ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa