Spółka sprzedażowa Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) – Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) posiada trzech autoryzowanych dystrybutorów materiałów produkowanych przez BOP w Płocku oraz poliolefin oferowanych przez firmę Basell. Należą do nich firmy: Brenntag Polska Sp. z o.o., PGD Polimer Centrum Sp. z o.o. oraz Krakchemia S. A.

„Wraz z naszymi trzema autoryzowanymi dystrybutorami rozwijamy rynek poliolefin w Polsce od kilku ostatnich lat” – powiedział Wido Waelput, Prezes BOPS. „Dzięki tej współpracy mniejsi przetwórcy polyolefin w Polsce mają dostęp do najwyższej jakości produktów i usług. Autoryzowani dystrybutorzy BOPS oferują sprawniejszą i szybszą obsługę tych klientów, których roczne zakupy nie przekraczają 500 ton surowca. Dystrybutorzy BOPS przechodzą regularne szkolenia o nowych produktach i usługach BOPS oraz otrzymują stałe wsparcie marketingowe.

Dystrybutorzy stanowią przedłużone ramię BOPS i w równym stopniu odpowiedzialni są za kompleksową obsługę odbiorców materiałów oferowanych przez naszą firmę. Oferta naszych autoryzowanych dystrybutorów jest oparta na produktach z Płocka i produktach Basell, niezależnie od rozwoju sieci dystrybucyjnej Basell” – dodał Wido Waelput.

Fakt podpisania umów dystrybucyjnych przez Basell z firmami: Albis Plastic GmbH oraz Ultrapolymers Group, nie zmienia pozycji i znaczenia autoryzowanych dystrybutorów BOPS w Polsce. Porozumienie Basell z Albis i Ultrapolymers odnosi się do innych obszarów niż Polska i nie wpływa na komercyjną działalność BOPS i autoryzowanych dystrybutorów Spółki w Polsce. BOPS i autoryzowani dystrybutorzy Spółki w Polsce pozostają partnerami w biznesie i ich obustronne zobowiązania pozostają niezmienne.

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp z o.o., jest spółka handlową w pełni zależną od Basell Orlen Polyolefins Sp.z o.o. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Źródło: Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. - www.basellorlen.pl
Źródło: ''