BASF (Ludwigshafen/Niemcy; www.basf.com) ogłosił wprowadzenie podwyżek na całkowicie biodegradowalne tworzywo ecoflex.

Podwyżka wyniesie aż 20%! Biodegradowalny Ecoflex jest wykorzystywany do produkcji toreb na zakupy, worki na śmieci oraz folie dla rolnictwa. Basf tłumaczy tak wysoką podwyżkę wzrostem kosztów energii i surowców. Wysokie koszty tworzyw biodegradowalnych z pewnością nie przyśpieszą upowszechnienia się tworzywowych materiałów biodegradowalnych.

Produkcja tworzyw biodegradowalnych, których tak potrzebuje środowisko naturalne, jest nadal marginalna w porównaniu z tworzywami masowymi. Dla przykładu BASF, który produkuje specjalną folię ekologiczną z Ecoflex-u, może wytwarzać ok. 6-8 tys. ton rocznie tego tworzywa, zaś np. polistyrenu wytwarza – ponad 700 tys. ton rocznie. Jest to w dużej mierze uzależnione od ceny, która jest obecnie ok. 3-krotnie wyższa dla folii ekologicznej.Ecoflex łączy biodegradowalność z bardzo korzystną kombinacją właściwości przetwórczych i użytkowych. Folie z Ecoflexu wykazują podobny profil właściwości do folii z PE-LD i mogą być wytłaczane na zwykłych urządzeniach do PE-LD. Folie z Ecoflexu są elastyczne, mają dobre właściwości barierowe wobec pary wodnej, są łatwo zgrzewalne, wykazują wysoką odporność na działanie tłuszczów.

Ecoflex nadaje się szczególnie do wytwarzania opakowań żywności. Dzięki temu, wysokogatunkowe i ekologiczne produkty spożywcze mogą być oferowane w opakowaniach, które również są ekologiczne. Ecoflex można również stosować do wytwarzania folii dla rolnictwa, worków na odpady pochodzenia organicznego oraz do laminowania papieru.

Źródło: BASF
Źródło: ''