Znak towarowy "Zielony Punkt" od ponad 10 lat pojawiający się na opakowaniach produktów, znany prawie każdemu konsumentowi stał się ostatnio kością niezgody między przedsiębiorcami zajmującymi się odzyskiem odpadów a firmą Rekopol posiadającą prawo do dysponowania tym znakiem.


Symbol zamieszczony na opakowaniu oznacza, że jego producent partycypuje finansowo w zbiórce, sortowaniu i recyklingu sprzedawanych opakowań.


Od dnia 8 lutego 2002 roku firma Rekopol Organizacja Odzysku S.A., na podstawie umowy licencyjnej z DSD AG i PRO EUROPE, posiada wyłączne prawo do udzielania sublicencji na korzystanie z tego znaku na terytorium Polski. Konkurencyjne organizacje zarzucają firmie Rekopol monopolizację rynku. W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe, które ma wyjaśnić, czy Rekopol ma prawo uzależniać przyznanie przedsiębiorcy znaku "Zielony Punkt" od powierzenia tej firmie całości usług związanych z odzyskiem opakowań. Niezależnie od tego postępowania cztery organizacje odzysku wystąpiły do sądu przeciw Rekopolowi zarzucając mu nieuczciwą konkurencję. Ostrzegają, że monopolizacja rynku przez Rekopol spowoduje wzrost cen za tego typu usługi, co odczują także konsumenci.

Zdaniem innych organizacji przykładem mogą być Niemcy, gdzie odzysk opakowań zdominowany jest przez organizację DSD, która ma prawo do dysponowania "Zielonym Punktem". W ubiegłym roku została ona nieprawomocnie ukarana przez Federalny Urząd Kartelowy za ograniczanie konkurencji karą 4 mln euro.

Wg oświadczenia Janusza Płocica, prezesa Rekopolu firma nie uzależnia udzielenia licencji na używanie znaku towarowego "Zielony Punkt" od podpisania przez przedsiębiorcę umowy na przejęcie obowiązku odzysku odpadów. Zapewnił także, że firma nie dąży do monopolu, ale musi chronić znak przed używaniem go przez "podmioty nieuprawnione".

* * *
Pro Europe - Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r z siedzibą w Brukseli powstała w 1995 roku jako platforma wymiany doświadczeń pomiędzy europejskimi organizacjami odzysku należącymi do systemu Zielonego Punktu. Zadaniem Pro Europe jest przyznawanie licencji Zielonego Punktu krajowym organizacjom odzysku utworzonym zgodnie z zasadami określonymi w Europejskiej Dyrektywie 94/62. Organizacja przyznaje prawo do stosowania symbolu wyłącznie wybranym podmiotom, które spełniać muszą określone warunki i tak w poszczególnych 20 krajach europejskich oraz Kanadzie licencję taką posiadają:
Ara Austria http://www.ara.at
Fost Plus Belgia http://www.fostplus.be 
Eko-Kom Czechy http://www.ekokom.cz  
Green Dot Public Co Limited Cypr Eco-Emballages Francja http://www.ecoemballages.fr
Herrco Grecja Ecoembes Hiszpania http://www.ecoembes.com
Repak Irlandia http://www.repak.ie
Valorlux Luksemburg http://www.valorlux.lu
Latvias Zalais Punkts Łotwa http://www.zalaispunkts.lv
Zaliasis Taskas Litwa http://www.zaliasistaskas.lt
Duales System Deutschland Niemcy http://www.gruener-punkt.de
Materialretur Norwegia http://www.materialretur.no
Ponto Verde Portugalia http://www.pontoverde.pt
Envi-Pak Słowacja http://www.envipak.sk
Slopak Słowenia http://www.slopak.si  
Repa Szwecja http://www.repa.se/
Çevko Turcja http://www.cevko.org.tr
Valpak Wielka Brytania http://www.green-dot.org.uk
Okopannon Węgry http://www.okopannon.hu
CSR Kanada http://www.csr.org

Źródło: ''

Komentarze

  • raIhiQzTmil

    4RNW5r zbwzgvcialbp, [url=http://kqloiadqqpcx.com/]kqloiadqqpcx[/url], [link=http://wqigcjksqpuq.com/]wqigcjksqpuq[/link], http://qnxgslemuhhz.com/

  • burza w szklance wody

    Wolny rynek jest genialnym sukcesem w zakresie zagospodarowania odpadów. Każdy stosuje argumenty dostosowane do tego co aktualnie mu potrzeba. Wymachiwanie sztandarem monopolizacji jest juz naszą narodowa specjalnością. Szczególnie wtedy gdy chcemy realizowac to co inni już robią