Czterech producentów wody i napojów: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. – Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A. uruchomiło pionierski projekt ponad podziałami „Działaj z imPETem”, którego założeniem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. działania edukacyjne i jest realizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.

„Działaj z imPETem” z producentami wody i napojów

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań[1]. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest niespełna 80 tys. ton zużywanych butelek (40%), natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem PET jest idealnym tworzywem do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim.

Realizując dobrowolnie swoje zobowiązania środowiskowe, czterech wiodących producentów wody i napojów w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A., Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A., zainicjowało projekt pod hasłem "Działaj z imPETem", mający na celu zwiększenie recyklingu i odzysku tych opakowań. Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., a partnerami - podmioty gospodarujące odpadami w gminach. Realizacja projektu odbywać się będzie m.in. poprzez działania edukacyjne prowadzone w wybranych lokalizacjach na terenie kraju. W rezultacie podejmowanych działań inicjatorzy projektu zapewnią odzysk i recykling wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych na poziomie przewyższającym ich zobowiązania prawne.

- „Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W 2018 roku ma charakter pilotażowy – będziemy testować różne rodzaje działań edukacyjnych – mówi Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. – W 2018 roku dążymy do zwiększenia ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET o ok. 35% w systemie Rekopolu, co stanowi ponad 10% poziomu krajowej zbiórki i przełoży się na wzrost recyklingu tego opakowania w Polsce.”

 

Jak segregujemy?

Z przeprowadzonej na zlecenie Rekopolu sondy ulicznej oraz internetowej (331 osób) wynika, że ankietowani w większości segregują plastikowe butelki PET (taka odpowiedź została wskazana przez 51% pytanych)[2]. Jednak poza segregacją istotne jest także odpowiednie przygotowanie odpadu do wyrzucenia. Zgnieciona butelka pozwala zaoszczędzić 80% wolnego miejsca w koszu lub worku. Skutkuje także ograniczeniem częstotliwości odbioru odpadów, a tym samym zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 

„Działaj z imPETem” z producentami wody i napojów

 

Producenci Działają z imPETem!

Między innymi właśnie do zgniatania i opróżniania opakowań zachęcać będą Inicjatorzy projektu „Działaj z imPETem”. Celem działań edukacyjnych jest upowszechnianie wśród mieszkańców prawidłowych zasad segregowania odpadów typu butelka PET, by jak najwięcej z nich dostawało drugie życie, a nie trafiało np. do przydomowych pieców, zatruwając atmosferę.

Krzysztof Baczyński, Kierownik ds. Regulacji Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. podkreśla, że:

- „Właściwe zagospodarowanie odpadów opakowaniowych oraz ich recykling jest jednym z kluczowych elementów strategii zrównoważonego rozwoju całej Grupy Coca-Cola HBC. W 2016 r. Grupa podjęła zobowiązanie, zgodnie z którym do 2020 roku recyklingowi zostanie poddane średnio 40% wszystkich opakowań wprowadzanych na rynek. Dodatkowa zbiórka i recykling butelek PET w Polsce jest więc elementem realizacji tego zobowiązania. Chcemy, aby tak cenny surowiec jak PET w znacznie większym stopniu służył ponownemu wykorzystaniu w opakowaniach lub innych produktach, a nie trafiał na składowiska czy do spalarni.”

Artur Młotek, Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw z Nestlé Polska S.A., Oddział Nestlé Waters, mówi:

- „Naszym nadrzędnym celem jest podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości. Realizujemy go poprzez m.in. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Planujemy w Nestlé, że do 2025 roku wprowadzimy opakowania w całości nadające się do recyklingu lub takie, które można ponownie wykorzystać. Aktywnie działamy w obszarze edukowania społeczeństwa w temacie recyklingu, aby butelki nie trafiały na wysypiska czy też do domowych instalacji grzewczych. Jako firma odpowiedzialna społecznie, w tym także za swoje opakowania, cieszymy się, że możemy wziąć udział w projekcie „Działaj z imPETem”, ponieważ zarówno nam jak i Rekopolowi Organizacii Odzysku Opakowań S.A. przyświeca wspólny cel. Jest nim spowodowanie, by jak największa liczba butelek PET pochodzących z gospodarstw domowych dostawała drugie życie. A nasza butelka PET jest w 100% recyklowalna, pod warunkiem że trafi do miejsca, gdzie w odpowiedni sposób zostanie przetworzona.”

Małgorzata Skonieczna, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej PepsiCo na Europę Centralną, komentuje:

- „Firma PepsiCo jest dumnym Akcjonariuszem pionierskiego programu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.. PepsiCo działa w oparciu o filozofię „Działanie ze świadomością celu” i podejmuje wiele działań, które pozwalają na minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. PepsiCo planuje, że do 2025 r. wszystkie opakowania naszych produktów na świecie będą powstawać z materiałów, które będzie można w 100% odzyskiwać lub poddawać recyklingowi, jednocześnie usprawniając ten proces. Mamy nadzieję, że projekt „Działaj z imPETem” poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne zaangażuje wiele podmiotów w efektywny odzysk i recykling surowca PET w Polsce.”

- „Troska o naturę wynika z realizowanej przez nas misji. Dlatego od lat prowadzimy wiele działań w tym obszarze, których ważnym elementem jest stała współpraca z Organizacją Odzysku Opakowań Rekopol – mówi Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, Żywiec Zdrój S.A. – Temat opakowań i ich powtórnego wykorzystania jest nam szczególnie bliski. Z tego względu wprowadziliśmy właśnie specjalną edycję dwóch milionów butelek w 50 procentach powstałych z surowców wtórnych, więc nie mogło zabraknąć firmy Żywiec Zdrój w inaugurowanym właśnie projekcie „Działaj z imPETem!”.”

W ramach projektu, mieszkańcy będą mieli możliwość dowiedzieć się jakie korzyści przynosi prawidłowa segregacja odpadów i jaki jest jej sens. Opracowano m.in. materiały edukacyjne: zakładkę do książki, ulotkę, infografiki. Materiały będą sukcesywnie zamieszczane na stronie: www.rekopol.pl/dzialajzimpetem i dostępne do bezpłatnego pobierania i wykorzystywania przez zainteresowane podmioty. Działania edukacyjne prowadzone będą w wybranych regionach przy współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami.

W drugiej połowie roku planowane są także działania skierowane bezpośrednio do szkół, mające na celu zainteresowanie dzieci tematem recyklingu. Kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw od dziecięcych lat skutkuje większą świadomością ekologiczną w przyszłości. Właśnie z myślą o najmłodszych powstała edukacyjna aplikacja „Działaj z imPETem” do pobrania w Google Play, a już w czerwcu także i w iStore. Z aplikacji dzieci dowiedzą się m.in. do którego pojemnika wrzucać należy butelki, a tym samym jak je odpowiednio przygotować do wyrzucenia. Przekonają się także o tym, co może powstać po recyklingu tych opakowań.

 

„Działaj z imPETem” z producentami wody i napojów

 

Maskotka akcji - imPET – pojawiła się także na fanpage'u akcji w serwisie Facebook: www.facebook.com.dzialajzimpetem, gdzie przekazuje treści edukacyjne i zachęca do poszerzania wiedzy na temat segregacji. Na użytkowników czekają eko-zagadki i konkursy.

 

Zapraszamy do wspólnego Działania z imPETem!

 

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – realizuje w imieniu przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu wprowadzonych na polski rynek opakowań oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. To jedyna organizacja odzysku założona przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach. Posiada 17 letnie doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych, m.in. autorskiej kampanii Dzień bez Śmiecenia, obchodzonej 11 maja. Akcjonariuszami firmy jest 25 polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw w tym m.in. inicjatorzy projektu.

 

Dowiedz się więcej o firmie Rekopol

 

[1] Dane za 2016 rok, zebrane i przeanalizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. na podstawie sprawozdań gmin, podmiotów gospodarujących odpadami oraz organizacji odzysku.

[2] Sonda przeprowadzona na niereprezentatywnej grupie Polaków w kwietniu 2018 w formie ankiety elektronicznej (196 osób) oraz rozmów bezpośrednich (135 osób - wywiad ustny). Prezentowane wyniki mają wymiar jedynie poglądowy.

 

Źródło: Rekopol


Komentarze

  • Producenci Działają z imPETem!

    Ze niby cztery firmy sprzątają świat z butelek PET ? Czy szukają taniego surowca do ponownego przetworzenia? Niech zrobią kaucję za butelki i po problemie. To koło już wynaleziono i niczego nie trzeba tu ulepszać tylko wdrożyć. Zamiast wymyślać akcje w stylu - nasza firma ratuje świat !! - i robić z siebie superherosów. W jaki sposób? wpompowując w nas kilogramy szkodliwych cukrów? Z tym coś zróbcie.
    To trochę tak jak z ratowaniem głodujących w Afryce, urządzono wystawne przyjęcie i zbierano fundusze na pomoc dla Czarnego Lądu. Zebrano niebagatelną sumę 3,5 mln dolarów. Całość została przekazana potrzebującym ( czytaj jakiejś fundacji która te fundusze uczciwie podzieli ). Koszt całej imprezy to kwota 32 mln dolarów ( którą to kwotę oczywiście można odliczyć od podstawy do opodatkowania ).
    Jedno wielkie oszukiwanie Klientów - chodzi tylko i wyłącznie o reklamę i "uczłowieczenie" korporacji. Ależ one są wspaniałe, czyszczą nasz świat, pomagają wszystkim i karmią nas najlepiej jak potrafią. Stekiem bzdur które "łykają" wszyscy którzy nie potrafią myśleć.