Nowy projekt rozporządzenia dotyczącego wymagań dla transportu zawiera m. in. informacje o środkach transportu, ich oznakowaniu i samego sposobu transportowania. Sprawdź gdzie możesz przeczytać nową wersję rozporządzenia.

Będzie nowy projekt w sprawie transportu odpadów

Ministerstwo Środowiska udostępniło kolejną wersję dokumentu z dnia 8 lipca 2015r. Pierwsza wersja opublikowana została 8 września 2014r. W nowym projekcie uwzględnione zostały zapisy opracowane na podstawie uwag międzyresortowych. Przy tworzeniu obecnej wersji duże znaczenie miały wskazówki Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Wyższego Urzędu Górniczego.

Nowy projekt rozporządzenia uściślił zapisy dotyczące przewożenia odpadów luzem, zlikwidował ust. 1 - kartę charakterystyki odpadów oraz dodał zapis dający możliwość posługiania się "innym dokumentem", który potwierdza jednocześnie rodzaj odpadów i dane zlecającego transport. Ponadto specjalnych reguł doczekały się czynności oparte na transporcie kolejowym. Ostateczny zapis rozporządzenia nie jest jeszcze gotowy. Ministerstwo Środowiska zwołało konferencję uzgodnieniową, w której udział wezmą przedstawiciele innych ministerstw, szef kancelarii premiera oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Spotkanie zaplanowano na 21 lipca. Z treścią najnowszego projektu rozporządzenia można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dostępny jest tam także zbiór uwag uwzględnionych w ostatniej wersji projektu. Nowe rozporządzenie w sprawie transportu odpadów ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.