Gospodarka o obiegu zamkniętym ma coraz większy wpływ na innowacje technologiczne, mix energetyczny, czy recykling - to wnioski panelistów podczas VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO. Konferencję otworzył wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Gospodarka obiegu zamkniętego wkracza na wyższy poziom

- „Głównym wyzwaniem w gospodarce odpadami na najbliższe lata jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W tym procesie chodzi o efektywne wykorzystanie surowców, w tym poprawę potencjału wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i przygotowania do ponownego użycia” – zwracał uwagę wiceminister Sławomir Mazurek.

Wiceminister podkreślał również jak istotna jest walka z patologiami spalania śmieci. Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wskazywali też na fakt potrzeby edukacji odpadowej wśród dzieci już od najmłodszych lat w ramach systemu szkolnictwa.

- „Jeśli chcemy powalczyć o czystsze środowisko należy edukować uczniów na temat circular economy, tak aby przenosili oni pożądane wzorce do domów. W ten sposób wychowamy świadome społeczeństwo w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami” – powiedział Łukasz Sosnowski z MPiT w trakcie omawiania mapy drogowej dotyczącej działań związanych z GOZ.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej Kestutis Sadauskas pozytywnie odniósł się do konieczności wprowadzania gospodarki obiegu zamkniętego ze względu na zależność Unii Europejskiej od importu z zewnętrznych rynków rzadkich, ale istotnych surowców, które można by było skutecznie odzyskiwać z odpadów.

- „Jesteśmy jako Unia Europejska zależni od importu kluczowych surowców z zewnątrz, dlatego tak ważna jest circural economy. Jednocześnie cieszę się, że Polska jest w tej kwestii aktywna i wdraża dyrektywy unijne” – stwierdził Kestutis Sadauskas.

Również strona samorządowa zwracała uwagę na pozytywny fakt wprowadzania GOZ na poziomie gminnym. Prelegenci wskazywali na wsparcie finansowe ze strony resortu środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje wiele projektów związanych z gospodarką odpadami.

Zarówno na forum europejskim jak i krajowym dobiegają końca prace dotyczące pakietu odpadowego, który wyznacza m.in. nowe cele w zakresie recyklingu oraz składowania odpadów. Te działania przyczyniają się do usprawnienia systemu gospodarki odpadami oraz pozwolą na pełne wykorzystanie odpadów jako surowców.

- „W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad Polityką ekologiczną państwa 2030, która wśród swoich priorytetów także odnosi się do GOZ. Oczekujemy na wprowadzenie jednolitego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych we wszystkich gminach w Polsce. Pracujemy również nad przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” – powiedział na koniec wystąpienia wiceminister Mazurek.  

 

Źródło: Ministerstwo Środowiska