Hologramy, zabezpieczające farby drukarskie, podłoża warstwowe, nici oraz mikrocząsteczki pomagają chronić produkty przed fałszerstwem zamianą czy podrabianiem. Z kolei bardziej wyszukane sposoby ochrony za pomocą identyfikacji częstotliwości radiowej zwiększają zakres możliwości kontroli zapasów oraz zbierania informacji o kliencie. Nowe technologie mogą także przyspieszyć pracę na stanowiskach kontroli jakości.

Poza wieloma innymi rolami opakowania umożliwiają zastosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń produktu. Właśnie ta rola staje się ostatnio jedną z najważniejszych.

Aby odbiorcy opakowań zaistnieli na zmieniającym się rynku, a firmy produkujące opakowania mogły korzystać z najnowszych osiągnięć technologii, potrzebna jest świadomość dostępności wielu środków technologicznych zapewniających sprostanie współczesnym wyzwaniom.

Bezpieczeństwo związane z opakowaniami ma wiele różnych znaczeń, uzależnionych od pozycji w łańcuchu dostaw między producentem a klientem.
Dla producenta takiego jak GUCCI czy COACH, który sprzedaje luksusowe torebki zabezpieczenia przed fałszerstwem muszą znaleźć się na opakowaniu, etykiecie czy metce.

Klient, który ma wziąć pigułkę, musi być przekonany, że produkt jest oryginalny i bezpieczny dla jego zdrowia i życia. Na szczęście firmy farmaceutyczne są szczególnie wyczulone na podrabianie produktów lecz ich obawy sięgają znacznie dalej. W obliczu posiadanych dowodów podrabiania towarów i opakowań firmy te próbują walczyć z fałszerzami, którzy próbują zniszczyć dobre imię każdej marki, która odniosła sukces na rynku w każdym możliwym sektorze przemysłu.

Rynek globalny wzmacnia jeszcze te obawy. Pewne obszary geograficzne są bardziej narażone na problemy tego typu. Przykładowo, w Meksyku około 80 procent środków farmaceutycznych dostępnych publicznie jest podrobiona.

Firmy farmaceutyczne potrzebują zabezpieczeń umożliwiających wykrycie podrobionego produktu jak i zabezpieczenie oryginalnego leku. Zabezpieczenia takie muszą pojawiać się na opakowaniu, aby ocalić życie ludzkie oraz chronić firmy przed odpowiedzialnością prawną za sfałszowane leki.

Zakres zapotrzebowania z dziedziny ochrony opakowań obejmuje pięć technologii:
Podłoża warstwowe
Hologramy
Zabezpieczające farby drukarskie
Nici i mikrocząsteczki
Techniki identyfikacji częstotliwości radiowej (RFID)