Spółka BIOERG, jako pierwsza polska firma otrzymała prestiżowy certyfikat spełniania normy DIN EN 13432:2000. Ta norma wprowadziła kryteria oceny opakowań przydatnych do odzysku organicznego. Spółka staje się z wolna okrętem flagowym grupy Zakładów Tworzyw Sztucznych "ZTS Ząbkowice-ERG". Z wielkimi szansami na rynkowy sukces.

O przyszłości spółki i znaczeniu certyfikatu dla bieżącej działalności - rozmawiamy z Maciejem Błasiakiem prezesem spółki Bioerg Sp. Z o.o.

Zacznijmy od pytania o znaczenie tego certyfikatu dla państwa firmy?

Certyfikacja prowadzona przez DIN CERTCO ma na celu potwierdzenie przydatności do kompostowania materiałów polimerowych i produktów z nich wykonanych, łącznie z zastosowanymi środkami pomocniczymi. Jest ona przeprowadzana w oparciu o ustalone zasady i procedury. To ważne wydarzenie dla naszej firmy, a także dla obecnych i przyszłych klientów BIOERG Sp. z o.o.

Uzyskany przez naszą firmę certyfikat gwarantuje także naszym klientom, że opakowania, które kupują są w naprawdę kompostowalne (spełniają wymogi normy DIN EN 13432:2000). Dokument ten pozwala jednoznacznie odróżnić produkt, który jest faktycznie kompostowalny/biodegradowalny, wykonany z surowców roślinnych i w pełni przyjazny środowisku od "podróbek", które coraz częściej można spotkać na rynku, wykonanych z tradycyjnych polimerów opartych na ropie naftowej a nazywanych oxo- lub foto-degradowalnymi.

Kto nadaje ten certyfikat?

Największe znaczenie w Europie ma certyfikacja prowadzona w Niemczech przez DIN CERTCO. W Polsce uprawnienia DIN CERTCO do prowadzania certyfikacji wyrobów przydatnych do kompostowania uzyskało akredytowane przez PCA Centrum Certyfikacji mieszczące się w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań w Warszawie.

Ile trwały procedury weryfikacyjne?

Łączenie wszystkie badania i procedury weryfikacyjne trwały prawie rok i wymagały dokonania szczegółowych badań w akredytowanych zagranicznych labolatoriach w celu potwierdzenia pełnej zgodności naszych produktów z wymogami normy EN 13432:2000.

Panie Prezesie, dziś na polskim rynku jest wiele produktów, które określane są na potrzeby klientów: ekologicznymi, bioprzyjaznymi, biodegradowalnymi – jak owe określenia mają się do otrzymanego właśnie certyfiaktu?

Warto zwracać uwagę, na oznaczenia i opisy. Czasem, to, co wygląda na ekologiczne bezpieczne, wcale takie nie jest. Zresztą, to jest tak jak z wykorzystywaniem hasła promocja, sami wiemy - jak często ma to "delikatnie mówiąc" mało wspólnego z rzeczywistością.

Nasze produkty są w pełni kompostowalne i przyjazne dla środowiska, teraz po otrzymaniu certyfikatu będą oznaczone odpowiednim znakiem i numerem który potwierdza ich zgodność z normą EN 13432:2000.

Na rynku coraz więcej firm oferuje opakowania, które swoimi nazwami wprowadzają nabywców w błąd są to różnego typu oxo- foto- degradowalne opakowania. W rzeczywistości są to tradycyjne opakowania, z polimerów opartych na ropie naftowej, które ulegają szybszemu rozpadowi na drobne kawałki, ale po rozpadzie są nadal szkodliwe dla środowiska i zostają w nim przez kilkaset lat.

Pakowanie w takie worki odpadów biodegradowalnych, przekazywanie takich opakowań do kompostowni mija się całkowicie z celem gdyż mają one cały czas właściwości tradycyjnych opakowań foliowych. Zupełnie inaczej jest w przypadku opakowań kompostowalnych takich jak produkowane przez BIOERG, zgodnie z wymogami normy opakowania te ulegają rozkładowi na dwutlenek węgla, wodę i przyjazny dla środowiska kompost. Dlatego wyczulam - jest bardzo duża różnica pomiędzy opakowaniem degradowalnym (wykonanym z tradycyjnych polimerów) a biodegradowalnym/kompostowalnym (wykonanym z polimerów opartych na surowcach roślinnych w pełni przyjaznych dla środowiska), zdecydowanie rekomenduję stosowanie opakowań biodegradowalnych/kompostowalnych.

Czy to oznacza, że wasze produkty zyskają prawo specjalnego oznaczenia?

Tak, nasze produkty będą oznakowane specjalnym logo ("wywinięta dwulistna roślinka"), nr rejestracyjnym 7P0202, oraz wyrazem "kompostowalny". Wszystkie te oznaczenia potwierdzają zgodność produktu z normą EN 13432:2000.

Panie Prezesie, certyfikat to kolejny krok w kierunku, wprowadzenia Bioergu, a zatem i oferowanych przez niego produktów na szeroki rynek. Kilkanaście tygodni temu poinformowaliście Państwo o planach wprowadzenia spółki na rynek New Connect, jak wyglądają przygotowania?

Jesteśmy w trakcie przekształcania BIOERGU ze spółki z ograniczoną Odpowiedzialnością na spółkę akcyjną, niestety procedury, jakie narzuca nasze prawo są bardzo czasochłonne. Równolegle pracujemy nad memorandum informacyjnym i prowadzimy rozmowy z autoryzowanymi doradcami. Podsumowując można powiedzieć, że przygotowania idą pełną parą.

Źródło: BIOERG
Źródło: ''