Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. poinformował o wzroscie cen dla wszystkich produktów oferowanych przez BOPS.

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), spółka handlowaw pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o. (BOP) informuje, iż w związku z tym, że rynkowe ceny monomerów na drugi kwartał 2006 roku zostały już ustalone i są wyższe od obecnych o 80 EURO za tonę etylenu i 40 EURO za tonę propylenu, zwiększeniu uległy główne składowe kosztów produkcji, co uniemożliwia utrzymanie cen polimerów na obecnych poziomach.

W związku z tym, w celu zachowania marż wymaganych do długoterminowej, skutecznej działalności, wprowadzone będą adekwatne wzrosty cen dla wszystkich produktów oferowanych przez BOPS. Renegocjacje ofert spółki na miesiąc kwiecień br. odbędą się w najbliższych dniach.

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) jest spółką joint venture utworzoną w marcu 2003 r. przez firmę PKN ORLEN SA (największy polski producent i dystrybutor paliw) oraz firmę Basell Europe Holdings B.V. (największy na świecie producent polipropylenu i czołowy producent polietylenu). Każdy z partnerów posiada 50-proc. udziałów w spółce.

Firma BOP oferuje polietylen (PE), polipropylen (PP) i zaawansowane materiały poliolefinowe. Są one wytwarzane w zakładach produkcyjnych w Płocku i międzynarodowej sieci produkcyjnej firmy Basell. Zakłady produkcyjne korzystają z materiałów i usług firmy PKN ORLEN, która zapewnia też rozległą wiedzę marketingową dotyczącą regionu, a także udostępnia lokalizację strategiczną pod względem geograficznym. Koncern Basell udostępnia firmie BOP nowoczesną technologię, zapewnia globalny dostęp do klientów i oferuje procedury operacyjne wysokiej jakości.

Produkty firmy są dostępne w następujących podstawowych segmentach rynku: towary konsumpcyjne, folie do pakowania, produkty wytwarzane z wykorzystaniem technologii formowania z rozdmuchiwaniem, takie jak butelki i kontenery, rury do dostarczania wody pitnej, rury kanalizacyjne i wyroby włókiennicze (przędza i włókna, przeznaczone do zastosowań konsumenckich i przemysłowych).

BOP zatrudnia ok. 400 osób. Większość z nich pracuje w Płocku. W Płocku są również prowadzone wszystkie działania związane z produkcją, magazynowaniem i dystrybucją, obsługą laboratoriów, zaopatrzeniem, finansami, technologią informacyjną i sprzedażą. Aby ułatwić klientom kontakt z firmą, uruchomiono biura w Warszawie i Katowicach, które zajmują się sprzedażą i marketingiem.

Źródło: Informacje Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.
Źródło: ''