Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), spółka handlowa w 100% zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) poinformowała o podwyższeniu cen wszystkich oferowanych polietylenów i polipropylenów. Z dniem 1 stycznia 2006 roku ceny tych produktów wzrastają odpowiednio o 75 euro i o 50 euro na tonie.

Powodem podniesienia cen są ostatnie dynamiczne zmiany oraz niskie marże na rynku poliolefin. Grudniowe ceny tworzyw sztucznych osiągnęły poziom trudny do zaakceptowania przez dostawców, a BOPS jest zmuszony do odbudowania cen do wielkości pozwalających na prowadzenie biznesu w długiej perspektywie. Wkrótce BOPS planuje ogłosić następną informację o kolejnej zmianie cen tworzyw sztucznych.
Źródło: ''