Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) zweryfikował swoją strategię dotyczącą sieci dystrybucji w Polsce. BOPS do obsługi polskiego rynku posiada dwa kanały sprzedaży produktów wytwarzanych przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) w Płocku oraz materiałów oferowanych przez Basell. Jeden z kanałów sprzedaży tworzą doświadczeni reprezentanci handlowi BOPS, pracownicy działu obsługi klienta i personel działu logistyki Spółki. Drugi kanał sprzedażowy stanowią Autoryzowani Dystrybutorzy BOPS.

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) zweryfikował swoją strategię dotyczącą sieci dystrybucji w Polsce. BOPS do obsługi polskiego rynku posiada dwa kanały sprzedaży produktów wytwarzanych przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) w Płocku oraz materiałów oferowanych przez Basell.

Jeden z kanałów sprzedaży tworzą doświadczeni reprezentanci handlowi BOPS, pracownicy działu obsługi klienta i personel działu logistyki Spółki. Drugi kanał sprzedażowy stanowią Autoryzowani Dystrybutorzy BOPS. Dynamika rynku zmienia się w czasie. W celu podążania za jego trendami BOPS weryfikuje swoją strategię dystrybucyjną, której założeniem jest spełnianie oczekiwań stale rosnącej bazy klientów Spółki. W praktyce oznacza to, że współpraca z siecią dystrybutorów będzie teraz bardziej scentralizowana, dzięki czemu standardy obsługi będą udoskonalone, szkolenia produktowe poszerzone, a komunikacja usprawniona. Zapewnią one także większą dostępność materiałów, co jest jednym z głównych celów BOPS w 2008 roku, które uwzględniają ogólną sytuację na rynku dostaw. W związku z tym Zarząd BOPS zdecydował o podpisaniu nowych zobowiązań z siecią Autoryzowanych Dystrybutorów, do których obecnie należą Brenntag Polska Sp. z o.o. oraz Krakchemia S.A. „BOPS nieustannie rozwija i pracuje nad swoją siecią dystrybucji” – powiedział Wido Waelput, Prezes BOPS.

„Budujemy sieć, która będzie mogła jak najlepiej i efektywniej obsługiwać polski rynek, aby przetwórcy poliolefin otrzymywali materiał, którego potrzebują. Kontynuujemy współpracę z Autoryzowanymi Dystrybutorami – firmami Brenntag Polska Sp. z o.o. i Krakchemia S.A., ponieważ wierzymy, że te firmy mają potencjał, dzięki któremu wspólnie wypracujemy najlepsze usługi dostaw dla naszych klientów w Polsce. „Nowa strategia dystrybucyjna BOPS to pozytywny sygnał dla bardzo dynamicznie rosnącego rynku poliolefin w Polsce” – powiedział Zenon Maślona, Prezes Brenntag Polska Sp. z o.o. „Zyskać na tym mogą przetwórcy tworzyw sztucznych, ponieważ my jako Autoryzowani Dystrybutorzy będziemy ściślej współpracować z BOPS, dzięki czemu wiedzę techniczną oraz zaawansowane standardy obsługi wykorzystamy w relacjach z naszymi klientami” – podkreślił Zenon Maślona.

„Konsolidacja rynku dystrybucyjnego w Polsce to naturalna konsekwencja wdrażania zasad wolnego rynku w naszej branży” – powiedział Andrzej Zdebski, Prezes Krakchemia S.A. „Przetwórcy tworzyw sztucznych wzmacniają swoje źródła zaopatrzenia, które jednocześnie pozwalają na dywersyfikację otrzymywanych surowców i dają większą pewność dostaw” – dodał Andrzej Zdebski. BOPS obsługuje klientów, których roczne zakupy wynoszą powyżej 500 ton materiałów, natomiast Autoryzowani Dystrybutorzy współpracują z przetwórcami poliolefin, których wielkość zakupów nie przekracza tej wielkości.

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp z o.o., jest spółka handlową w pełni zależną od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.
Źródło: ''