"Całkowita wartość przemysłu opakowań w Chinach w 2005 roku uzyskała wartość około 50 mld USD" - ogłosił prezydent Chińskiej "China Packaging Federation" Shi Wanpeng na World Packaging Conference 2006.

Stwierdzenie, iż oczy całego świata są skierowane na Chiny, nie jest obecnie wyolbrzymione. Zjawiskiem rozwoju tego kraju interesują się nie tylko naukowcy i specjaliści od rynków wschodnich, ale również biznesmeni z większości branż, czy nawet przeciętny obywatel stykający się na co dzień z chińskimi produktami.

Reformy przeobraziły Chiny w kluczowego partnera handlowego większości państw świata. Chiński eksport z 14 mld dol. w 1979r. wzrósł do 762 mld w 2005r. Import natomiast z 16 mld dol. do 660 mld dol. Dzięki temu kraj ten w 2004 roku wyprzedził Japonię i stał się trzecim pod względem wielkości obrotów handlu zagranicznego krajem świata (po USA i Niemczech).

W styczniu 2006 roku Chiny dokonały rewizji swojego PKB za lata 1993- 2004, która wskazała, że faktyczne tempo rozwoju ekonomicznego w tym okresie było wyższe niż wcześniej szacowano. W 2005 chiński PKB wynosił około 1,9 mld. dol, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 1460 dol.

Co napędza Chińską gospodarkę? Wydaje się, że można wskazać tutaj dwa czynniki będące głównym motorem napędzającym gospodarkę Państwa Środka. Pierwszym jest ogromna skala inwestycji kapitałowych (finansowanych przez krajowe zaoszczędzone środki jak również zagraniczne inwestycje), drugim - gwałtowny wzrost produktywności.

Mówi się o nadzwyczajnej sprężystości chińskiej gospodarki, która dzięki reformom ekonomicznym, rosnącej konkurencyjności, zagranicznym inwestycjom zdołała uporać się z wielkimi przeobrażeniami oraz nabrać prędkości, jaką nie może poszczycić się prawie żadne państwo świecie.

Kraj z populacją przekraczającą 1,3 mld konsumentów, których dochody, wymagania i potrzeby systematycznie rosną, koncentruje się na zaspokajaniu przede wszystkim popytu wewnętrznego. Chiny z masowego producenta stają się masowym konsumentem. ABB Group przewiduje, iż w 2020 roku Chiny będą zużywały 15 proc. światowej energii elektrycznej, czyli o 50 proc więcej niż obecnie. Populacja wzrośnie z 1,3 mld do 1,5 mld, a wskaźnik urbanizacji osiągnie 58-60 proc. z populacją miejską 900 mln. Rozwój gospodarczy będzie na poziomie 8 proc. W latach 2006-2010 i 7 proc. w okresie 2010 - 2020. Do 2030 Chiński PKB będzie stanowił około 20 proc. światowej gospodarki.

Chińskie firmy coraz częściej mają wsparcie ze strony centrów R&D. Motorola posiada 19 laboratoriów badawczych rozwijających technologię, która trafia na międzynarodowy rynek. W 2004 roku wydatki na badania naukowe i rozwój w Chinach zwiększyły się o 20 proc. do 22 mld dol., co stanowiło 1,35 proc. PKB. Dla porównania Unia Europejska przeznacza na ten cel 1,9 swojego PKB, a większymi od chińskich nakładami na R&D poszczycić się mogą tylko USA i Japonia.

W Chinach mieszka 200 mln osób w wieku 15 – 25 lat. Dla przedsiębiorców oznacza to grupę konsumentów, której nie można zignorować. W dużych miastach młodzi ludzie w wieku 20-30 lat wydają miesięcznie na swoje potrzeby ponad 1300 USD.

Źródło: Egodpodarka, www.eksportuj.pl
Źródło: ''