Zapotrzebowanie na styropian rośnie z roku na rok. Produkcja i handel tego materiału pozwolą znacznie wzbogacić globalny rynek.

Raport: Globalny rynek styropianu

Globalne zapotrzebowanie na styropian przysłuży się do wprowadzenia na rynek do 2019 r. aż do 28,2 miliardów dolarów. Tak wskazuje najświeższy raport przekazywany przez ReportLinker. Zapotrzebowanie na ten materiał nieustannie rośnie, dlatego też prognoza na rok 2019 podaje tak dużą liczbę. Wskazuje to również, jak istotna jest produkcja styropianu dla trzech kluczowych segmentów rynku.

Badania pomogły w utworzeniu analizy łańcucha dostaw w odniesieniu do samych surowców, producentów i wszystkich branżowców. Znajdziemy tam kluczowy opis współpracy na rynku tego materiału w poszczególnych etapach, od rozwoju produktu do końca użytkowania. Przy tworzeniu analizy wzięto pod uwagę reprezentantów największych firm w tej dziedzinie - BASF, Styrolution, Sabic i Videolar. Kocnetrują one swoje zdolności produkcyjne na osiągnięciu przewagi konkurencyjnej  na rynku.

Globalny rynek styropianu został podzielony na podstawie różnych zastosowań, w tym: opakowań, budownictwa, elektroniki i urządzeń. W regionie Azja-Pacyfik odnotowano najwyższy zakres procentowy światowego zapotrzebowania na ten material w ujęciu wartościowym. Działalność na tym terenie przyczynia się aż w 38 procentach do wzrostu zapotrzebowania na styropian na rynku globalnym. Chiny są oficjalnym liderem regionu ze względu na konkurencyjność kosztów pracy i dostępności surowców. 

Przeczytaj cały raport