The Coca-Cola Company ogłosiła zawarcie nowej umowy dotyczącej udzielenia kredytu Ioniqa Technologies (Holandia), w celu usprawnienia rozwoju własnościowej technologii Ioniqa, służącej produkcji wysokiej jakości materiału PET z trudno przetwarzalnych odpadów PET. Założeniem umowy jest przyspieszenie rozwoju i wdrożenie wysokiej jakości odzyskiwanego materiału PET do użycia w butelkach The Coca-Cola Company.

Coca-Cola Company zawiera umowę kredytową z Ioniqa Technologies

Inwestycja ta wspiera globalną wizję firmy, polegającą na dążeniu do świata bez odpadów, obejmującą cel stworzenia opakowania składającego się przynajmniej w 50% z materiału odzyskanego do roku 2030. Nowa technologia wspiera obiegowe gospodarowanie tworzywami sztucznymi, pozwalając na recykling opakowań takich jak kolorowe butelki PET, które mogły nie podlegać przetwarzaniu, i wytwarzanie wysokiej jakości opakowań odpowiednich do kontaktu z żywnością.

Zawarta umowa ma na celu szybsze osiągnięcie skalowalności technologii Ioniqa dla materiału PET. Ioniqa stworzyła własnościową technologię pozwalającą na recykling trudno przetwarzalnych materiałów zawierających PET i wytwarzanie bloków oczyszczonego polimeru, który może być następnie formowany w wysokiej jakości PET. Technologia została zweryfikowana w skali demonstracyjnej przez partnerów w łańcuchu wartości, a w Holandii budowany jest zakład o pow. 10 km2, którego odbiór ma nastąpić w roku 2019.

- „Nasza inwestycja w nowe i pionierskie technologie recyklingu to znaczący krok w kierunku zamknięcia obiegu w gospodarowaniu PET – powiedział Robert Long, Dyrektor ds. Innowacji w The Coca-Cola Company. - Planujemy kontynuację inwestycji w dobre partnerstwa i inicjatywy – jak w przypadku Ioniqa – aby wspierać naszą wizję świata bez odpadów”.

- „Partnerstwo z The Coca-Cola Company jest kolejnym potwierdzeniem naszego dążenia do wdrożenia tego wyjątkowego procesu recyklingu trudno przetwarzalnych odpadów PET w wysokiej jakości materiał odpowiedni do kontaktu z żywnością – stwierdził Tonnis Hooghoudt, CEO firmy Ioniqa. - Proces stworzony przez Ioniqa pozwala uzyskać znaczny stopień odzyskania i ponownego użycia materiałów z tworzyw sztucznych, które w innym przypadku nie zostałyby przetworzone, oraz wytworzenie wysokiej jakości PET odpowiedniego do kontaktu z żywnością. Uruchomienie naszej fabryki w przyszłym roku będzie kolejnym krokiem w transformacji trudno przetwarzalnych materiałów PET w szeroko stosowany materiał z recyklingu, co wspiera wizję firmy Coca-Cola”.

 

O Ioniqa Technologies

Ioniqa jest zajmującym się czystymi technologiami spin-offem Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven (Holandia), specjalizującym się w tworzeniu wartości z odpadów poprzez zastosowanie własnościowej technologii gospodarki obiegowej. Przy użyciu niedrogiego procesu Ioniqa jest w stanie zamknąć obieg w gospodarowaniu plastikiem, zaczynając od odpadów PET. Ta nagradzana innowacja pozwala przetwarzać odpady PET w każdym kolorze w „nieskazitelny” przetworzony materiał PET. Aktualnie bada się procesy upcyklingu innych rodzajów tworzyw sztucznych, które mogą zostać wdrożone w najbliższej przyszłości.

 

O firmach z Systemu Coca-Cola

System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Coca-Cola Poland Services jest spółką zależną The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 590 milionów konsumentów. Wśród marek dostępnych na naszym rynku figurują: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Cherry Zero Cukru, Coca-Cola Lime, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, napój izotoniczny Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu, Kropla Delice oraz herbaty mrożone Fuzetea. Firmy z systemu Coca-Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych i zatrudniają ponad 2 100 osób. 

 

Źródło: Coca-Cola Poland Services