Największy dostawca żywności dla armii amerykańskiej, AmeriQual Group LLC, wdrożył technologię znaczników radiowych RFID, umożliwiających kontrolę przepływu towarów za pomocą fal radiowych - informują wdrażające technologię firmy Symbol Technologies, Inc. i Tacit Solutions, Inc. oraz Departament Obrony USA.

Technologię RFID, w ramach NATO będą prawdopodobnie musieli wdrożyć także polscy producenci sprzętu wojskowego, wyposażenia i żywności współpracujący z MON. Jak wyjaśniają spółki, wdrożenie tej technologii jest częścią programu Departamentu Obrony USA obejmującego wprowadzenie RFID w logistyce, wartości 160 mln USD.

RFID (Radio Frequency IDentification) to technologia umożliwiająca stworzenie systemu kontroli przepływu towarów i osób, oparta na zdalnym odczycie i zapisie danych przy użyciu fal radiowych. W technologii RFID wykorzystywane są specjalne układy elektroniczne, przytwierdzone do nadzorowanych przedmiotów.

Według komunikatów, w AmeriQual Group LLC wdrożono komputery mobilne (Symbol MC9000-G/ MC9060-G), czytniki znaczników RFID oraz zbudowano sieć bezprzewodową i opracowano aplikacje do odczytywania znaczników z opakowań i palet. Do końca 2006 r. AmeriQual planuje dostarczyć ponad milion opakowań zbiorczych z wykorzystaniem RFID w celu monitorowania przepływu towaru od fazy pakowania do dostawy.

Według Departamentu Obrony USA, jest to największe wdrożenie w ramach programu, w którym 500 największych dostawców ma oznaczać swoje towary pasywnymi etykietami UHF RFID na poziomie opakowania zbiorczego i palety. W lipcu rozpoczęto wdrażanie w 26 wojskowych centrach dystrybucji armii USA na całym świecie pasywnych urządzeń RFID, m.in. czytników stacjonarnych z serii Symbol XR400 oraz anten AN400. Według wartego 14,2 mln USD kontraktu, wdrożenie to ma być zakończone do końca 2007 r.

Jak informuje Departament Obrony USA, zwróci się on do NATO, aby sojusznicy z Paktu przyjęli kompatybilny z amerykańskim program oznaczania „przynajmniej palet i etykiet zbiorczych” sprzętu, wyposażenia i żywności. Według Departamentu Obrony spowoduje to skrócenie czasu dostawy do 40 proc. (co jest bardzo istotne w przypadku wspólnych operacji pokojowych) i wyeliminowanie pomyłek w dostawach.

Jeśli Departament Obrony USA przeforsuje swoje stanowisko, wówczas dostawcy pracujący dla armii krajów Paktu, w tym polskiego MON, będą musieli wdrożyć rozwiązania RFID. System kontroli przepływu towarów i osób oparty na technologii RFID, składa się z czytnika zawierającego nadajnik wielkiej częstotliwości oraz dekoder, anteny i małych układów elektronicznych zwanych tagami lub znacznikami radiowymi.

Tagi mogą być aktywne – wyposażone we własne źródło zasilania – albo pasywne. Mają niewielkie rozmiary – pasywne mogą mieć wymiar 0,4x0,4mm – i postać nalepki lub żetonu, przytwierdzanego do oznaczanego przedmiotu. Czytnik odczytuje dane ze znaczników. Przy pomocy znaczników można np. ustalić cenę przedmiotu, skład, termin przydatności do spożycia. Przy posiadających większy zasięg tagach aktywnych możliwe jest także ustalenie położenia oznaczonego przedmiotu.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce
Źródło: ''