CP Glass S.A., spółka zależna od CAN-PACK S.A., należąca do Grupy Kapitałowej Can-Pack – jednego z największych producentów opakowań w Europie, wraz ze spółkami zależnymi, jest producentem szerokiego asortymentu opakowań szklanych, znajdujących zastosowanie w przemyśle piwowarskim i monopolowym. Działalność badawczo-rozwojowa firmy polega na współpracy z ośrodkami badawczymi z kraju i z zagranicy. Od pewnego czasu prace Działu Badań i Rozwoju wspomaga drukarka 3D VSHAPER 270 Double.

Druk 3D wsparciem w produkcji butelek w CP Glass. Wzorowanie i produkcja części zamiennych z VSHAPER 270 Double

CP Glass S.A. to firma ciesząca się silną pozycją rynkową, którą zawdzięcza przede wszystkim wysokiej jakości produktom, nowoczesnej technologii wytwarzania oraz zaangażowaniu i bardzo wysokim kwalifikacjom swych pracowników. Wpływ na nią mają także inwestycje realizowane w Europie i Azji. 

- "Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców oferujemy szeroką paletę rozwiązań w zakresie personalizacji wzorów butelek, obejmujących kształt, barwę, typ zamknięcia, pozycjonowanie, ograwerowanie oraz szereg innych rozwiązań pozwalających na wyróżnienie wyrobów naszych Klientów na rynku" – mówi Krzysztof Staniek, Prezes Zarządu CP Glass S.A. 

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi procesu wdrażania nowych opakowań szklanych, firma uruchomiła w Orzeszu biuro projektowe, świadczące usługi w zakresie kompleksowego projektowania opakowań, przygotowywania dokumentacji technicznej opakowań, przygotowywania projektów technicznych form szklarskich, tworzenia wizualizacji wyrobów, w tym po ich napełnieniu. Aby usprawnić procesy wzorowania w tworzywie sztucznym, firma wzbogaciła procesy produkcyjne o technologię druku 3D. Podjęto decyzję o wyborze rozwiązania oferowanego przez producenta drukarek 3D VSHAPER

- "Prowadząc analizę dostępnych na rynku rozwiązań, ocenialiśmy przede wszystkim relację ceny do jakości. Nie bez znaczenia okazała się również współpraca z producentem już na etapie wyboru urządzenia. Producenta drukarek VSHAPER cechował profesjonalizm w podejściu do tworzenia modeli testowych, uwzględnianie naszych sugestii i solidne wsparcie techniczne. Żaden inny producent nie zrobił na nas tak pozytywnego wrażenia" – mówi Paweł Skop z Działu Badań i Rozwoju CP Glass S.A. 

 

Druk 3D innowacyjną metodą wsparcia produkcji butelek w CP Glass. Wzorowanie i produkcja części zamiennych z VSHAPER 270 Double

Proces produkcji opakowań szklanych w CP Glass S.A. polega na sporządzaniu mieszaniny surowcowej tzw. zestawu szklarskiego, jego dokładnym wymieszaniu i dostarczeniu do pieca szklarskiego. W wyniku procesu topienia uzyskuje się masę szklaną. Płynna masa specjalnymi kanałami, tzw. zasilaczami, kierowana jest do maszyn formujących. W tym czasie jest ona schładzana do temperatury formowania i ujednorodniana termicznie. Z tak przygotowanej masy formowana jest porcja szkła – „kropla”, która następnie trafia do jednej z sekcji automatu formującego. Formowanie odbywa się na rzędowych automatach szklarskich i składa się z dwóch etapów. W pierwszym, z „kropli” powstaje tzw. bańka, która natychmiast przenoszona jest do formy, w drugim etapie wyrobowi w formie nadawany jest ostateczny kształt i schładzany jest on poniżej temperatury deformacji. 

Dalsze etapy produkcji to uszlachetnianie na gorąco (nanoszenie odpowiednich tlenków w celu poprawy właściwości opakowań), odprężanie (powolne studzenie w celu relaksacji naprężeń termicznych), uszlachetnianie na zimno (modyfikacja właściwości powierzchniowych), inspekcja w celu eliminacji produktów wadliwych, pakowanie i spedycja. Opakowania, które nie spełniają wymagań jakościowych zawracane są w procesie do ponownego przetopienia. 

 

Przed wszystkimi procesami produkcyjnymi opracowywane są nowe wzory opakowań. Dokonuje tego Dział Badań i Rozwoju we współpracy z Działem Handlowym. Wzorowanie w tworzywie sztucznym wykonywane za pomocą skrawania coraz częściej zastępowane jest przez drukowanie w 3D przy użyciu materiałów ABS i PA. 

- "Druk 3D pozwala nam na szybkie i geometrycznie wierne wzorowanie nowych kształtów butelek przy zachowaniu odpowiedniej ich jakości. Współpracując z Zespołem VSHAPER opracowaliśmy metodę drukowania modeli w ABS i PA, dzięki której uzyskujemy wydruki z charakterystyczną przeźroczystością w kolorze białym, zielonym i brązowym. Wydrukowane modele poddajemy dodatkowo obróbce żywicznej. Przygotowane w ten sposób wzory prezentujemy Klientom, a co najbardziej istotne, proces ich przygotowania jest znacznie tańszy od tradycyjnej metody wzorowania" – wyjaśnia Paweł Skop z CP Glass S.A. 

Drukarka VSHAPER 270 Double ma także zastosowanie w produkcji nietypowych części zamiennych, szczególnie w sytuacjach gdy nie są już one dostępne, koszt ich zakupu jest zbyt wysoki lub czas oczekiwania na części do maszyn wykorzystywanych na linii produkcyjnej jest zbyt długi. 

Firma poprzez swoje Biuro Inwestycji, Badań i Rozwoju prowadzi prace badawcze w obszarze optymalizacji procesu produkcji opakowań szklanych. Prowadzone badania naukowe obejmują m.in. uszlachetnianie opakowań szklanych, pozwalających na poprawę ich parametrów technologicznych oraz poprawiających estetykę wyprodukowanych opakowań. Firma wdrożyła m.in. metodę uszlachetniania na gorąco nanocząstkami związków glinu. Ta innowacyjna metoda może być stosowana jako zamiennik tradycyjnej metody uszlachetniania związkami cyny. Umożliwia ona zwiększenie wytrzymałości mechanicznej opakowań oraz poprawienie ich parametrów wytrzymałościowych, przez co uzyskuje się lepszą klasę hydrolityczną produkowanego szkła. 

Technologia druku 3D wykorzystywana obecnie w procesie wzorowania i produkcji części zamiennych, będzie wykorzystywana podczas innych prac badawczo-rozwojowych m.in. w procesie tworzenia butelek testowych o mniejszej gramaturze szkła i badania ich wytrzymałości na obciążenia w trakcie napełniania.

 

Dowiedz się więcej o Verashape

 

Źródło: Verashape