Duża liczba uczestników i ciekawe prezentacje na Forum Innowacji Energie odnawialne na targach POLEKO 2009 zorganizowanym przez Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych

Duży sukces Forum Innowacji na Poleko
Ponad 200 uczestników z Polski i Niemiec wzięło udział w Forum Innowacji Energie odnawialne, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2009 w Poznaniu.

Zainicjowana przez Ambasadę Niemiec w Warszawie, wsparte przez Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec (BMBF) impreza i program towarzyszący imprezie (zwiedzanie targów, wizyta w firmie Buderus i na Politechnice Poznańskiej) służyły do zainicjowania i wsparcia współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi ośrodkami naukowymi i firmami działającymi w zakresie badań i innowacji w energetyce odnawialnej.

Obok przedstawionych przez polską i niemiecką stronę interesujących prezentacji ukazujących warunki ramowe i możliwości wsparcia dla wspólnych działań w przyszłości, przedstawiono zaprezentowano także przykłady sukcesu odniesionego na polu współpracy niemieckich i polskich przedsiębiorstw reprezentujących branżę energii odnawialnych.

Organizacja imprezy została zrealizowana przez firmę Komfort Consulting po stronie polskiej, oraz VDI/VDE Innovation + Technik GmbH i międzynarodowe biuro BMBF.

Źródło: ''