W celu zapewnienia konsumentom pełnej i rzetelnej informacji na temat kupowanych produktów dnia 6 lipca 2011 roku Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące etykietowania żywności. Na opakowaniach produktów żywnościowych znajdą się wyraźnie widoczne informacje na temat wartości energetycznych, zawartości tłuszczu, tłuszczów nasyconych, węglowodanów, cukrów, białek i soli.

Etykietowanie żywności - nowe przepisy
Ponadto nowe przepisy zakładają uproszczenie oraz ujednolicenie zasad etykietowania żywności we wszystkich krajach Wspólnoty. Podawane na opakowaniach informacje o wartości energetycznej, tłuszczów, węglowodanów, cukrów, białek i soli będą musiały być zaprezentowane w formie tabeli w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml produktu. Dodatkowo na etykiecie będą musiały znaleźć się informacje o ewentualnych alergenach, jakie zawiera produkt, oznaczenie kraju pochodzenia żywności, informacja o tym, że dany wyrób jest imitacją produktu, jeśli został on wykonany z zamiennych składników (np. w przypadku wyrobów seropodobnych), jeżeli dany składnik został zastąpiony innym, to na przedniej części opakowania obok
nazwy marki będzie musiała się znaleźć o tym czytelna informacja. Wprowadzone zostaną także
przepisy mające na celu utrudnienie wprowadzenia konsumenta w błąd poprzez motywy graficzne
na opakowaniu produktu, które nie mają z nim związku.

Przedsiębiorstwa spożywcze z krajów Unii Europejskiej będą miały trzy lata na dostosowanie się do nowych przepisów od dnia zatwierdzenia i opublikowania ich w Dzienniku Urzędowym UE.

Termin wprowadzenia informacji na temat wartości odżywczej produktu zostanie przedłużony o dodatkowe 2 lata. Producenci, którzy już w chwili obecnej przedstawiają informacje dotyczące wartości odżywczej na swoich produktach będą mieli trzy lata na dostosowanie formy informacji do nowych zasad.

Źródło: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA