W roku 2008 odnotowano spadek popytu na wszystkie z wyżej wymienionych tworzyw w zakresie od 1 do 11%, przy czym średnia wartość spadku wynosiła około 7,5%

Europejskie zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w 2008 roku wg segmentów użytkowników i rodzajów polimerów
Istnieje około 20 różnych rodzajów tworzyw sztucznych, a każdy rodzaj występuje w licznych odmianach, co pomaga wybrać materiał najbardziej odpowiedni do danego zastosowania. Wyróżnia się pięć grup tworzyw wysokotonażowych: polietylen (obejmujący 3 gatunki, tj. polietylen wysokociśnieniowy (LDPE), polietylen wysokociśnieniowy liniowy (LLDPE) i polietylen niskociśnieniowy (HDPE)), polipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC), polistyren stały (PS) oraz spieniany (EPS) oraz politereftalan etylenu (PET). Ta „wielka piątka” pokrywa ok. 75% europejskiego zapotrzebowania na wszystkie tworzywa sztuczne.


Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)

Branża opakowań pozostaje największym odbiorcą tworzyw sztucznych (38%), następne w kolejności jest budownictwo (21%), branża motoryzacyjna (7%) i elektryczno-elektroniczna (6%). Pozostałe gałęzie, w tym m.in. medycyna, wypoczynek i sport oraz inne zastosowania, pochłaniają 28%.


Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)


www.plasticseurope.plŹródło: PlasticsEurope

Komentarze

  • Nie wiem chłopaki

    czy zauważyliście, że jest już rok 2012!